Anneke Kooiman (DUPI) winnaar VNAB Award 2023


Anneke Kooiman, Deputy Director Insurance Technology Marine bij  DUPI Underwriting Agencies B.V. heeft de VNAB Award 2023 gewonnen. Tijdens het VNAB Marktdiner op 2 november ontving zij deze prestigieuze onderscheiding, die jaarlijks wordt uitgereikt, voor de inzet voor en betrokkenheid bij de verzekeringsbranche, uit handen van Rob ter Mors, uitvoerend bestuurder van de VNAB.

  
Als Associate Director Marine Technique bij DUPI Underwriting Agencies zet Anneke zich onvermoeibaar in voor de maritieme verzekeringsbranche. Ook daarbuiten speelt ze een actieve rol. Ze vervult de functie van voorzitter bij het Platform Transport van het Verbond van Verzekeraars. Bovendien is ze de President van IVR (Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa) en lid van het Executive Committee van IUMI (International Union of Marine Insurance). Het is het Verbond van Verzekeraars overigens gelukt om het IUMI Congres in 2026 naar Nederland te halen, een prestatie van formaat.

  Rob ter Mors lichtte als volgt toe waarom Anneke Kooiman tot winnaar van de VNAB Award 2023  werd verkozen:  “Anneke is altijd bereik om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan uitvoerende bestuurders. Mailtjes schrijven, op dingen wijzen, ontwikkelingen in de markt bijhouden, waarvan ik dan na drie tellen denk: ‘geen idee waar dit over gaat’. Maar Anneke’s inbreng is altijd wel zeer welkom. Zij is druk. Echt druk. En er is een prachtig citaat van haar LinkedIn profiel, want ze is namelijk niet alleen druk, maar ook heel duidelijk: ‘For your information: within DUPI I am not responsible for IT, Big Data, AI, Blockchain, Portfolio management, M&A, portfolio transfer, etc etc! I just work at the Marine departement! So please do not send any enquiries please.’ Anneke is een echte transportvrouw in hart en nieren. Ze legt de lat hoog, zet altijd een stapje extra en deze award is dus zeer verdiend.”

DUPI is buitengewoon trots op Anneke’s prestaties en de waardevolle bijdragen die ze levert aan de  organisatie en de branche in het algemeen.  Om dit kracht bij te zetten hebben zij een ludiek  filmpje gemaakt:  https://youtu.be/5cH31OuJzgQ