Anneke Kooiman (DUPI) gekozen tot eerste vrouwelijke president van IVR

Tijdens het recent in Zagreb gehouden congres van het IVR is Anneke Kooiman,
Deputy Director Insurance Technology Marine bij DUPI Underwriting Agencies, dr.  Philippe Grulois opgevolgd als president. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter in de historie van het IVR, de Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa

De IVR is oorspronkelijk in 1874 door verzekeringsmaatschappijen gesticht en in 1947 heropgericht met vertegenwoordigers van de binnenvaart, scheepsexpertise en aanverwante sectoren, IVR is een  internationaal platformwaarin nationale organisaties van de binnenvaart, transportverzekering en scheepsexpertise samen met individuele ondernemingen en natuurlijke personen vanuit deze sectoren uit talrijke Europese landen vertegenwoordigd zijn. Ook aanverwante zakelijke terreinen zoals advocaten, fabrikanten, scheepswerven zijn hierin vertegenwoordigd.