Analyse PwC: Fusie- en overnameactiviteit (M&A) in de eerste helft van 2022 herstelt zich naar pre-pandemische niveaus van ongeveer 25.000 deals

De fusie- en overnameactiviteit is vertraagd ten opzichte van het recordtempo van 2021, met economische tegenwind die de deals in de eerste helft van 2022 afremde. De activiteit is echter slechts teruggekeerd naar het niveau van 2019 en verwacht wordt dat het sluiten van deals de komende zes maanden een belangrijke rol zal spelen in de groeistrategieën van bedrijven, zo blijkt uit PwC’s Global M&A Industry Trends: 2022 Mid-Year Update.

Brian Levy, Global Deals Industries Leader, Partner, PwC US, zegt: “Het is nu niet het moment om aan de zijlijn te gaan zitten, maar om de M&A-strategie opnieuw te evalueren – zelfs te resetten. Ik verwacht dat we op 2022 zullen terugkijken als een cruciaal moment waarop de succesvolle dealmakers van morgen worden bepaald door diegenen die vandaag hun M&A-doelstellingen moedig ten uitvoer leggen.”

Veel van de factoren die eind 2021 en in de eerste helft van 2022 aan de basis lagen van de recordbrekende markt voor fusies en overnames – zoals veerkracht van de toeleveringsketen, portefeuilleoptimalisatie, milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en vooral de behoefte aan technologie om bedrijfsmodellen te digitaliseren – zullen ook in de tweede helft van 2022 van invloed blijven op het maken van deals, maar de aanpak van de manier waarop deze deals tot stand komen, zal in een onzekere economische omgeving een nieuwe focus vereisen.

Nu de inflatie in veel landen het hoogste punt in 40 jaar heeft bereikt, zullen dealmakers de due diligence met een andere bril moeten benaderen – door verschillende inflatiescenario’s te voorspellen en de gevolgen voor marktaandeel, prijselasticiteit, relaties met klanten en leveranciers, en de beloning en het behoud van werknemers in overweging te nemen. De personeelsstrategie zal bij elke deal een prioriteit moeten zijn, aangezien de hoogste looninflatie in decennia, het ‘grote ontslag’, vaardigheidstekorten en de groeiende aandacht van stakeholders voor diversiteit en inclusie allemaal een impact zullen hebben op de toekomstige bedrijfsprestaties.

Lagere waarderingen zullen naar verwachting kansen bieden voor corporate en PE dealmakers om gezonde rendementen te genereren in de huidige volatiele markt. Het bewijs dat lagere publieke waarderingen de fusie- en overnameactiviteit aanwakkeren, is al zichtbaar: in 2022 stegen de public-to-private transacties met meer dan 50% in vergelijking met de periode van vorig jaar.

M&A-trends in de eerste helft van 2022

Hoewel de fusie- en overnameactiviteit in de eerste helft van 2022 is vertraagd, is ze slechts terug op het niveau van vóór de pandemie, die gemiddeld ongeveer 25.000 transacties per helft van het kalenderjaar omvatte. De fusie- en overnameactiviteit is in alle belangrijke regio’s teruggevallen. Azië-Pacific heeft de grootste dalingen gekend, met een transactievolume en -waarde die elk meer dan 30% onder de piek van 2021 liggen, voornamelijk als gevolg van macro-economische tegenwind en recente pandemiegerelateerde beperkingen die in verschillende grote steden in China werden opgelegd.

De waarde van fusies en overnames is ook teruggevallen naar het niveau van voor de pandemie, en de waarde van de deals in de eerste helft van 2022 van ongeveer $ 2 biljoen is bijna het dubbele van de waarde in de eerste helft van 2020 – een periode waarin ook grote onzekerheid heerste over de economische omstandigheden. Het totale aantal megadeals wereldwijd (deals met een waarde van meer dan 5 miljard dollar) is met een derde gedaald. De eerste helft van 2022 was echter niet geheel verstoken van grote deals – er waren zelfs vier deals met een waarde van meer dan $50 miljard, vergeleken met slechts één deal in heel 2021.

PE breidt zijn aandeel in de vertegenwoordiging van transactievolumes en -waarden uit

Door de evolutie van het PE-model is het een motor geworden voor fusies en overnames – een overvloedige bron van dealmakend kapitaal. Het wereldwijde PE Dry Powder  bereikte in juni 2022 een recordbedrag van $ 2,3 biljoen  – het drievoudige van het bedrag dat aan het begin van de wereldwijde financiële crisis bestond. Deze kapitaalgroei verklaart waarom het aandeel van PE in fusies en overnames is gestegen van ongeveer een derde van de totale transactiewaarde vijf jaar geleden, tot bijna de helft van de totale transactiewaarde vandaag.

Maar PE is niet immuun voor de marktvolatiliteit en de groeiende onzekerheid. Will Jackson-Moore, Global Private Equity, Real Assets and Sovereign Funds Leader, Partner, PwC UK, verklaarde: ‘PE-bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen als stijgende kosten en rentevoeten, krimpende multiples op de overheidsmarkt en dalend consumentenvertrouwen. PE’s zullen zich moeten richten op steeds verfijndere strategieën voor waardecreatie, zoals digitale transformatie en cloud re-platforming, samen met een laserachtige focus op het omgaan met inflatoire kostenstijgingen om rendement te genereren.

M&A-trends in de sector

De huidige macro-economische factoren en trends worden in verschillende sectoren op verschillende manieren van invloed gezien op het sluiten van deals:

  • Technologie, media en telecommunicatie (TMT): Digitale adoptie van nieuwe technologieën blijft een prioriteit – waardoor TMT bovenaan blijft staan in termen van M&A-investeringen, goed voor meer dan een kwart van het dealvolume en een derde van de dealwaarde in de eerste helft van 2022. Wij verwachten dat de vraag naar technologie in de tweede helft van 2022 M&A-kansen zal creëren in software en in infrastructuur-ontsluitende technologieën (zoals 5G, datacenters en de metaverse en de bijbehorende technologieën).
  • Financiële diensten (FS): De behoefte van de FS-sector aan digitale capaciteiten, in combinatie met aanhoudende druk van regelgevers en disruptie door platforms en fintechs, betekent dat fusies en overnames een drijvende kracht voor transformatie zullen blijven. Dit verklaart ook waarom FS na TMT op de tweede plaats komt wat betreft M&A-investeringen, goed voor bijna een kwart van de transactiewaarde in de eerste helft van 2022. Een aanhoudende focus op technologie, de groeiende vraag naar duurzame investeringsopties en lagere waarderingen zullen de M&A-activiteit hoog houden tijdens de tweede helft van het jaar.
  • Consumentenmarkten: De fusie- en overnameactiviteit in de sector van de consumentenmarkten zal de komende zes maanden nauw samenhangen met hoe de onzekere economische vooruitzichten het consumentenvertrouwen en de uitgaven zullen beïnvloeden. Veranderende consumentenvoorkeuren zullen kansen blijven creëren voor fusies en overnames naarmate bedrijven hun bedrijfsmodellen trachten om te vormen en zich herpositioneren voor toekomstige groei.
  • Industriële productie en automobielindustrie (IM&A): De aanhoudende focus op technologie en digitalisering van bedrijfsmodellen, investeringen in toeleveringsketens en arbeidskrachten zullen kansen creëren voor fusies en overnames in IM&A.
  • Energie, nutsbedrijven en hulpbronnen (EU&R): De voortdurende versnelling van de energietransitie en een groeiende focus op de veiligheid van de toeleveringsketen zullen in de tweede helft van 2022 fusies en overnames op het gebied van kritieke mineralen en nationale energievoorziening stimuleren.
  • Gezondheidsindustrie: De grote vraag naar biotechs en innovatieve nieuwe technologieën – zoals mRNA, gentherapie, en telegezondheidscapaciteiten trekken de belangstelling van investeerders. Om anorganische groeidoelstellingen te bereiken, zal big pharma waarschijnlijk een groter aantal kleinere transacties aangaan om het toezicht en de complexiteit te vermijden die grotere deals met zich mee kunnen brengen.

Malcolm Lloyd, Global Deals Leader, Partner, PwC Spanje: “We zien een versnelling van strategische beslissingen om de portefeuille te optimaliseren, nu dealmakers desinvesteren om kapitaal vrij te maken en zich te concentreren op het verwerven van capaciteiten en het transformeren van kernactiviteiten door middel van M&A.

Brian Levy voegde daaraan toe: “Het lijdt geen twijfel dat de lat voor dealmakers hoger ligt om succesvol te zijn. We blijven er echter optimistisch over dat de behoefte aan snelheid en flexibiliteit om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, ervoor zal zorgen dat fusies en overnames een strategische prioriteit blijven, die bedrijven helpt te transformeren, te groeien

Global M&A Industry Trends: 2022 Mid-Year Update