AM Best: Herverzekeraars houden acceptatiediscipline langer vast dan in vorige cycli


Het ratingbureau AM Best is van mening dat herverzekeraars in de huidige harde marktcyclus hun acceptatiediscipline waarschijnlijk langer zullen handhaven dan in eerdere cycli, wat suggereert dat het premieniveau dit keer beter zou kunnen standhouden dan in het verleden.AM Best wijst op het verschil tussen ‘beschikbare’ en ‘ingezette’ herverzekeringscapaciteit en merkt op dat traditionele herverzekeraars dit keer meer op hun beschikbare kapitaal letten en de rendementswinsten, die voor hen net beginnen door te breken, graag willen vasthouden.

 
“De januari 2023-renewals  hebben de mismatch tussen vraag en aanbod benadrukt, maar het is ook belangrijk om het verschil tussen ‘beschikbare’ en ‘ingezette’ capaciteit te erkennen. Het beschikbare kapitaal staat niet onder druk; de gevestigde wereldwijde herverzekeraars zijn echter veel voorzichtiger geworden met het inzetten  van hun kapitaal, waardoor de inzet van capaciteit onder druk staat,” legt Carlos Wong-Fupuy, senior director bij AM Best, uit.

Een ander verschil met eerdere cycli is dat “de premiestelling langer heeft geduurd dan verwacht, aangezien de afgelopen zes jaar een langzaam, langdurig proces heeft plaatsgevonden waarbij herverzekeraars hun risicoprofielen opnieuw afstemden, kapitaal heralloceerden, opnieuw onderschreven en het premieniveau opnieuw vaststelden”, aldus AM Best. “In de afgelopen paar jaar is er een verschuiving geweest naar niet-catastroferisico’s, vooral bij verzekeraars die zwaar getroffen zijn door schades in voorgaande jaren. Met veel hardere marktomstandigheden sinds het begin van 2023, is de interesse in catastroferisico’s voor propertyverzekeringen voorzichtig hernieuwd.”

Naast meer voorzichtigheid bij het inzetten van hun capaciteit, kampen wereldwijde herverzekeraars momenteel met een breed scala aan druk. AM Best benadrukt dat: “Zorgen over economische en sociale inflatie, een verkrappend monetair beleid van centrale banken, volatiliteit op de activamarkten en de recente underperformance van het wereldwijde herverzekeringssegment zich ook hebben vertaald in hogere kapitaalkosten.”

Ondanks een sterke daling van het eigen vermogen, zegt AM Best dat “wereldwijde herverzekeraars goed gekapitaliseerd blijven. Gezien de voorzichtige aanpak van herverzekeraars bij het inzetten van kapitaal, zullen zij waarschijnlijk langer dan in voorgaande cycli de verzekeringsdiscipline kunnen handhaven”, aldus het ratingbureau, dat verder opmerkt  dat ‘marktdeelnemers echter onder druk staan om te innoveren, hun aanwezigheid uit te breiden en hun rol te bevestigen in een zich ontwikkelende economie waarin de opkomende risico’s van vandaag al snel de dominante risico’s zullen worden.”

“Investeerders zullen waarschijnlijk een sterke verbintenis tot verzekeringsdiscipline eisen, evenals flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de bedrijfscyclus,” voegt Wong-Fupuy eraan toe. “Gevestigde, gediversifieerde bedrijven met een bewezen staat van dienst zijn beter gepositioneerd om te slagen in deze inspanning dan startups die onder druk staan om omzetdoelstellingen te halen.”

Dit alles suggereert dat het ratingbureau  denkt dat de moeilijke markt langer kan duren dan we in andere periodes in de geschiedenis hebben gezien. Daarnaast is de langzame heropleving van de ILS-capaciteit (Insurance-linked Securities), waarbij het belangrijk is om onderscheid te maken tussen inzetbaar kapitaal en activa onder beheer, een andere factor die ook betekent dat de discipline in deze cyclus langer kan aanhouden dan velen die de pieken en dalen eerder hebben meegemaakt gewend zijn.