AM Best: grotere capaciteit en afnemende vraag leidt tot lagere premies voor het Amerikaanse D&O-verzekeringssegment

Na twee jaar van moeilijke marktomstandigheden stabiliseerde de Amerikaanse markt voor directeuren en officieren (D&O) zich tegen het einde van 2022, toen de premiestijgingen gematigder werden en de prijs voor renewals  gemiddeld gelijk bleef, volgens de nieuwe AM Best special rapport.

Op weg naar 2022 was D&O-aansprakelijkheidsdekking een van de schadeverzekeringen  die het meest onder druk stonden. In het speciale rapport van The Best, getiteld “US D&O: Increased Capacity, Declining Demand, Lead to Softer Pricing.”, wordt opgemerkt dat dit het gevolg was van hogere premies en agressieve prijsstijgingen in 2020 en 2021, waardoor extra capaciteit werd aangetrokken, grotendeels van excess lines- verzekeraars.

Vele jaren daarvoor had de concurrentie de inspanningen van D&O-verzekeraars gedempt om de problemen die ervoor zorgden dat de resultaten verslechterden, op een zinvolle manier aan te pakken. Deze zaken omvatten onder meer het vergroten van de riskexposure waarmee corporate D&O te maken heeft, met name in de publieke sector, inclusief sociale inflatie; federale collectieve rechtszaken, financiering van rechtszaken; onderzoek naar ESG-gerelateerde openbaarmakingen; en cyberrisico.

De sterke prijsomgeving in 2020 en 2021 trok nieuw kapitaal naar de markt van sterke verzekeraars met nieuwe, creatieve benaderingen van openbare D&O-acceptatie. “De huidige prijsstelling zou echter premies kunnen opleveren die ontoereikend blijken te zijn om potentiële claims te dekken als gevolg van huidige economische risico’s, of evoluerende en groeiende risico’s waarvoor senior bedrijfsfunctionarissen verantwoordelijk kunnen worden gehouden”, aldus David Blades, senior industry analyst, AM Best

Volgens het rapport leken de D&O-premies eind 2022 te variëren van vlakke verlengingen tot bescheiden verhogingen, gemiddeld minder dan 5%, wat uitstel biedt voor riskmanagers en makelaars. “Maar of deze verlichting blijvend effect zal hebben of dat prominente risicofactoren ervoor zorgen dat deze dramatische ommekeer van korte duur is, is onduidelijk”, zegt Christopher Graham, senior industrieanalist bij AM Best. “Elke daaruit voortvloeiende zachtere prijsstelling heeft zich niet uitgebreid tot onrendabele rekeningen met inherent meer gevaarlijke blootstellingen.”

. To access the full copy of this report, please visit http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=331641