AM Best: Grotere capaciteit en afnemende vraag leiden tot lagere premies voor Amerikaanse D&O verzekeringen

Na twee jaar van moeilijke marktomstandigheden stabiliseerde de Amerikaanse markt voor Directors and Officers (D&O)-verzekeringen zich tegen het einde van 2022, doordat de premiestijgingen afnamen en de premies voor renewals gemiddeld gelijk bleven, zo blijkt uit een nieuw speciaal rapport van AM Best.  

Op weg naar 2022 was D&O aansprakelijkheidsdekking een van de property/casualty lijnen die het meest onder druk stonden. Het Special Report van Best, getiteld “US D&O: Increased Capacity, Declining Demand, Lead to Softer Pricing” merkt op dat dit kwam als gevolg van hogere premies en agressieve premieverhogingen in 2020 en 2021, die extra capaciteit aantrokken, waarvan een groot deel van surplus lines verzekeraars. 

Gedurende vele jaren daarvoor had de concurrentie de inspanningen van D&O-verzekeraars gedempt om de problemen die de verslechtering van de resultaten veroorzaakten, zinvol aan te pakken. Deze kwesties omvatten de toenemende risico’s waarmee corporate D&O wordt geconfronteerd, met name in de publieke sector, waaronder sociale inflatie; federale class action suits, financiering van rechtszaken; toezicht op ESG-gerelateerde openbaarmakingen; en cyberrisico. 

Het sterke tariefklimaat in 2020 en 2021 trok nieuw kapitaal naar de markt van sterke verzekeraars met nieuwe, creatieve benaderingen van publieke D&O underwriting. “De huidige prijsstelling kan echter premies opleveren die ontoereikend blijken om potentiële claims te dekken als gevolg van de huidige economische risico’s of de zich ontwikkelende en uitbreidende risico’s waarvoor senior corporate officers verantwoordelijk kunnen worden gehouden”, aldus David Blades, associate director, AM Best. 

Volgens het rapport lijken de prijzen voor D&O tegen eind 2022 te variëren van gelijkblijvende verlengingen tot bescheiden stijgingen, gemiddeld minder dan 5%, wat een uitstel biedt voor risicomanagers en makelaars. “Maar of deze opluchting stand zal houden of dat prominente risicofactoren deze dramatische ommekeer van korte duur maken, is onduidelijk”, zegt Christopher Graham, senior sectoranalist bij AM Best. “De daaruit voortvloeiende zachtere prijzen zijn niet uitgebreid naar onrendabele rekeningen met inherent gevaarlijkere risico’s.”