Alera: De stijging van de verzekeringspremies zal in 2024 waarschijnlijk afnemen


Kopers van zakelijke verzekeringen zullen volgend jaar waarschijnlijk premieverhogingen zien voor verschillende businesslines, maar mede door een gestabiliseerde herverzekeringsmarkt en meer capaciteit die online komt, zouden die premieverhogingen gematigder moeten zijn dan in het afgelopen jaar, zegt Alera Group deze week in een rapport.

In zijn vooruitzichten voor de schadeverzekeringsmark, die zijn gebaseerd op een onderzoek onder verzekeraars en wholesale brokers, zegt de makelaar dat de premies  voor zakelijke property-risico’s  en bedrijfsmatige autoverzekeringen volgend jaar waarschijnlijk het meest zullen stijgen, met verwachte premieverhogingen van 10% tot 15%.

Hoewel de propertypremies halverwege het jaar 2024 zouden kunnen dalen, zullen zelfs de beste accounts  waarschijnlijk een stijging van 6% tot 8% zien, als er zich geen buitengewone catastrofeschades voordoen, aldus het rapport. Bij de meeste andere zakelijke businesslines,  waaronder cyberaansprakelijkheid, algemene aansprakelijkheid, werkgeversaanspakelijkheid, milieuaansprakelijkheid, medische wanpraktijken (medical malpractice) , beroepsaansprakelijkheid en surety, zullen de premies tussen de 1% en 10% stijgen,

De premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werknemers zullen waarschijnlijk vlak blijven, omdat het voor verzekeraars een winstgevende branche blijft. De meeste zakelijke verzekeraars zullen zich blijven richten op de groei van de workers compensation. De premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en functionarissen (D&O), die in 2023 zijn gedaald, zullen volgens Alera volgend jaar waarschijnlijk met 1% tot 10% dalen

.

Kopers van D&O-verzekeringen zien mogelijk meer capaciteit beschikbaar komen  in 2024, waarbij 33% van de respondenten zegt dat de capaciteit zal toenemen en 67% zegt dat deze hetzelfde zal blijven, aldus het rapport. De acceptatievereisten voor D&O-risico’s zullen waarschijnlijk ook versoepelen: 67% van de respondenten zegt dat publieke D&O-underwriters flexibeler zullen zijn en 44% zegt dat particuliere D&O-underwriters het komende jaar flexibeler zullen zijn.