Adfiz over AFM-onderzoek naar markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen: Preventie-eisen verzekeraars moeten duidelijk zijn en aansluiten bij de risicosituatie van de betreffende onderneming

“Wij herkennen de problemen die de AFM signaleert over cyberverzekeringen. Het is van belang om niet alleen te kijken naar de cyberdekking, maar ook naar de preventie-eisen vóór aangaan van de verzekering en tijdens de looptijd. Aandacht voor preventieve maatregelen is immers een belangrijk onderdeel van de dienstverlening aan particulieren én bedrijven bij cyberrisico’s. Dekking is namelijk alleen mogelijk als de preventie op orde is. Het is belangrijk dat de preventie-eisen die de verzekeraar stelt duidelijk zijn, aansluiten bij de risicosituatie van de betreffende onderneming en, ondanks de dynamiek van cyberrisico’s, in zekere mate bestendig zijn.” Dat stelt Adfiz in reactie op het AFM-onderzoek naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen. De toezichthouder ziet een toename van cyberrisico’s, maar signaleert ook dat de markt voor cyberverzekeringen zich nog moet ontwikkelen.

De AFM wijst in de gepubliceerde verkenning op het belang dat verzekeraars zorgen voor betere vergelijkbaarheid en transparantie van de dekking van cyberverzekeringen, zodat klanten en adviseurs in staat worden gesteld om de juiste risico’s af te dekken. Adfiz wijst er in haar reactie tegelijk op dat ook de bewustwording bij de ondernemer van belang is. “In de grootzakelijke markt is er bij ondernemers het nodige begrip over cyberrisico’s. Dat is anders in de klein-zakelijke markt, die vooral gebaat is bij een basisoplossing voor cyberrisico’s (inclusief preventie), die aansluit bij het profiel van klein-zakelijke ondernemingen.

De AFM roept in de verkenning de sector op om gezamenlijk te kijken hoe kan worden bijdragen aan oplossingen. Adviseurs hebben kennis en ervaring met deze markt en werken hier graag samen.

Cyberverzekeringen: vergelijkbaarheid vraagt aandacht van verzekeraars

Het is moeilijk om cyberverzekeringen onderling te vergelijken, onder meer door complexiteit van het risico en de voorwaarden. Het is van belang dat de sector gezamenlijk bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een verkenning naar de groeiende markt voor cyberverzekeringen.

Onderlinge vergelijkbaarheid is moeilijk

De hoeveelheid cyberrisico’s, zoals bijvoorbeeld ransomware-aanvallen, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De markt voor zakelijke en particuliere cyberverzekeringen gaat naar verwachting groeien. Wij hebben de afgelopen maanden een verkenning uitgevoerd naar deze markt. Hierbij constateren we dat cyberverzekeringen onderling moeilijk te vergelijken zijn. Dit komt door de complexiteit van de voorwaarden, het gebrek aan eenduidige definities van kernbegrippen en dekkingen die niet volledig expliciet zijn gemaakt door verzekeraars. Er is geen sprake van een gedeelde taxonomie rondom cyberincidenten bij verzekeraars.

Duidelijke informatieverstrekking

Cyberverzekeringen zijn complex. Het cyberrisico is veranderlijk, en daarmee noodzakelijkerwijs de verzekering ook. Het is daarom extra van belang dat de informatieverstrekking duidelijk is. Een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de dekking en werking van het product kan hieraan bijdragen. Zo worden klanten en adviseurs in staat gesteld om nu en in de toekomst de juiste risico’s af te dekken en worden voorzienbare teleurstellingen voorkomen.

Oproep voor de sector

De AFM roept de sector op om gezamenlijk te bekijken hoe zij de onderlinge vergelijkbaarheid van het productaanbod kan vergroten. Het internationale speelveld van marktpartijen zorgt hierbij voor een extra uitdaging. Om die reden zullen wij ook internationaal aandacht vragen voor de uitkomsten van deze verkenning .