Adfiz in cijfers: Verharding in de zakelijke schademarkt in jaar tijd verdubbeld

De verharding in de zakelijke schademarkt is binnen een jaar verdubbeld. Sinds 2019  stijgen de prijzen van zakelijke verzekeringen en worden vaak aanvullende eisen gesteld. Bij het renewalproces laat ruim 51% zich door een onafhankelijk adviseur begeleiden: 32,7% door een adviseur/bemiddelaar en 18,9% door een adviseur/beursmakelaar en ruim een kwart (27,6%) door een verzekeraar, zo blijkt uit de Adfiz-publicatie ‘Advies in Cijfers 2022-2023’. Een op de tien bedrijven geeft aan hiervoor zelf de kennis in huis te hebben Zeven procent laat zich niet begeleiden tijdens het continuatieproces.

De gemiddelde premiestijging bedroeg vorig jaar 22% tegen 11,9% een jaar eerder. Bij een op de zeven bedrijven (was 1 op de 20) bedroeg de premiestijging meer dan 50%; bij 47% van de bedrijven meer dan 10%. Bij bijna een kwart (24,5%) van de bedrijven was er sprake van verslechterde voorwaarden tegen 37% een jaar eerder. Bij ruim 70% was een investering van meer dan 50.000 euro noodzakelijk (was 70%), waarbij de gemiddelde investering 270.030 euro bedroeg (was 240.000 euro)

Een brede benadering van risico’s heeft volgens Adfiz veel voordelen. De zogenoemde total cost of risk geeft inzicht in alles dat van invloed is op de kosten die bedrijfsrisico’s met zich meebrengen. Directe kosten, zoals premies en preventiemaatregelen, maar ook indirecte kosten als administratieve lastendruk, arbeidsuitval en productiviteit worden meegenomen. Deze benadering wordt reeds door 46% van de bedrijven toegepast, 31% is het van plan.

Als voordelen van brede risicobenadering noemt 35% een grote controle en invloed op premies en voorwaarden, 33% een focus en training op de relevante gebieden zodat bottom-line resultaten verbeteren, 30% een zichtbaar positieve impact op het eigen risicoprofiel en 26% het beter meetbaar maken van de performance zodat risicokosten geminimaliseerd worden. Daarnaast noemt 23% inzicht in inconsequenties in risicobeheer aanpak, 18% een mogelijke bijdrage aan hogere productiviteit, efficiëntie en winstgevendheid en 15% het nemen van snellere en betere beslissingen. Zes procent ziet hierin geen enkele voordelen,