Adfiz-directeur Enno Wiertsema roept verzekeraars op hun portefeuille op te schonen in plaats van te schrappen

Verzekeraars kunnen in hun portefeuilles beter afscheid nemen van specifieke individuele risico’s dan bepaalde groepen helemaal uitsluiten van verzekering. Dat pleidooi hield Adfiz-directeur Enno Wiertsema woensdag 17 april jl. tijdens een kennisbijeenkomst over bijzondere risico’s.

Wiertsema uit al langere tijd kritiek op verzekeraars, die het in de ogen van Adfiz steeds lastiger maken om risico’s onder te brengen die afwijken van de standaard. Volgens hem werkt het niet als verzekeraars hele groepen uit een portefeuille weren. “Die kun je er niet zomaar allemaal uitgooien. Ik roep verzekeraars op om hun portefeuilles op te schonen in plaats van te schrappen. Focus op risico’s in plaats van op uiterlijke kenmerken. Je kunt een recyclingbedrijf niet weigeren simpelweg omdat het tot die branche hoort.”

In aanvulling op de solidariteitsmonitor, die periodiek de ontwikkeling van de verzekerbaarheid in beeld brengt, zou het Verbond ook een verantwoordelijkheidsmonitor moeten opzetten die het aanbod in kaart brengt, vindt Wiertsema. “Laat de verschraling zien.”

Focus op de kern

Voor de Adfiz-voorman is de sleutel tot verzekerbaarheid focus op de kern van het vakgebied – voor adviseurs de transitie naar risicomanager – in plaats van kostenbesparing. Andere oplossingen ziet hij in het stimuleren van kennisontwikkeling (“in plaats van het rituele dansje van de PE-examens”), ruimte creëren om te ondernemen en het verkleinen van de toetredingsdrempels.

“Als er een Europees level playing field is, kunnen we makkelijker zakendoen met andere partijen. Nu is dat nog lastig, want in Nederland is de assurantiebelasting hoog en gelden er strengere regels.”

No risk, no glory

Verbondsdirecteur Richard Weurding had eerder aangegeven dat verzekeraars ervoor zijn om risico’s over te nemen. ‘No risk, no glory’, is zijn motto. “We moeten meer doen dan alleen op de winkel passen.” Maar maatwerk staat onder druk, gaf hij toe. Hij schrijft dat toe aan het resultaat uit schadeverzekeringen, dat sinds 2014 negatief is, en de invloed van Solvency II. “Risico’s zijn steeds moeilijker te verzekeren.”

Volgens Weurding zijn er diverse manieren waarop de branche aan verzekerbaarheid kan werken. “Doe goed onderzoek en ken je klant. Daarin heeft de adviseur een belangrijke rol en dat zien we weleens over het hoofd. We moeten klanten ook helpen omgaan met risico’s. Preventie is enorm belangrijk. Er kan echt veel, als je maar dicht op de klant zit.” De toekomst van verzekeren zit hem in risicomanagement en investeren in kennis en vakmanschap, vindt ook de Verbondsdirecteur. “We kunnen als sector veel middelen inzetten om risico’s verzekerbaar te maken.”