Adfiz Advies in Cijfers 2023-2034: Aantal advieskantoren daalt minder hard dan voorspeld door instroom vele starters; consolidatie zet zich door in middensegment


Het aantal advieskantoren daalt minder hard dan voorspeld. Dit komt vooral doordat toch weer veel starters de weg naar de markt  weten te vinden: 323 nieuwe toetreders in 2022 tegen 555 bedrijven die stopten. Een jaar eerder waren die cijfers resp 356 vs 490 en in 2020 332 vs 409, Onder de stoppers zijn veel juridische reorganisaties en overgenomen kantoren, zo blijkt uit Adfiz Advies en Cijfers 2023-2024.  

Uit de jaarlijkse marktinventarisatie van Adfiz blijkt verder dat 2022 een stabiel overnamejaar was binnen de financiële adviessector met 258 overnames. Jaarlijks verliest ongeveer één op de 2o bedrijven zijn zelfstandigheid, zo blijkt uit cijfers van BHB Dulemond. Het aantal consolidators op de markt is toegenomen van 18 tot 25 stuks (FiFD). De overnames vinden nu voor 60% plaats in het middensegment (omzet 250.000 tot vijf miljoen euro), waar dat in 2020 en 2021 zo’n 40% betrof. De belangrijkste drijfveren voor consolidatie zijn naast toenemende compliance-vereisten en noodzakelijke investeringen in technologie steeds vaker ook het verkrijgen van kundig personeel (BHB Dullemond).

Starters steeds specialist

De meeste advieskantoren (74%) zijn generalistische kantoren die  ene breed pakket aan producten en diensten aanbieden. Bij startende kantoren valt de toename op van het aantal kantoren  dat gezien kan worden als specialist op een adviesgebied. “Maar ook in de breedte neemt de vergunningsdichtheid ieder jaar iets af. Deze zeer geleidelijke maar gestage trend naar minder allround dienstverlening ligt in lijn met toenemende compliancedruk en vakbekwaamheidsvereisten.

In 2019 was nog slechts 3% van alle starters een specialist, twee jaar later was dat verdubbeld naar 6% en in 2022 nogmaals twee keer zo hoog: 12%. . Ook bij zakelijke kantoren is de groei van het aandeel in het totaal aantal starters explosief gestegen: van 1% in 2019 en 2021 naar 7% vorig jaar. Onder de starters zitten ook steeds meer hypotheekadvieskantoren; in drie jaar tijd steeg het aandeel van 25% en 38% naar 39% vorig jaar. Bij pensioenkantoren ( resp 5, 4 en 3%) en generalisten (66% resp 51% en 39%)  daarentegen   nam het aandeel onder de startende bedrijven af.