ACM start marktonderzoek naar werking Nederlandse spaarmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een algemeen onderzoek doen naar de werking van de Nederlandse spaarmarkt. Consumenten die geld opzij zetten, hebben baat bij zo hoog mogelijke spaarrentes. Voldoende concurrentie tussen banken draagt daar aan bij. De ACM verwacht vóór de zomer van 2024 over de resultaten te publiceren.

Het ministerie van Financiën heeft de ACM gevraagd of er aanleiding is om onderzoek te doen naar de spaarmarkt en de bij de rente van de Europese Centrale bank (ECB) achterblijvende spaarrentes in Nederland. De ACM ziet hiervoor voldoende aanleiding en heeft daarop besloten dit onderzoek te starten.

Reden

Er zijn aanwijzingen dat Nederlandse consumenten slechts in beperkte mate profiteren van de gestegen rente op de Europese markt. De ACM ziet dat er (buitenlandse) aanbieders zijn die op het eerste gezicht hogere rentes aanbieden aan Nederlandse spaarders dan de grootbanken. Maar consumenten lijken slechts beperkt over te stappen naar deze banken. Daarom heeft de ACM besloten een onderzoek te starten naar de werking van de Nederlandse spaarmarkt en factoren die ervoor zorgen dat consumenten beperkt overstappen en dat grootbanken geen hogere spaarrentes aanbieden.

De ACM doet een algemeen onderzoek naar het functioneren van de spaarmarkt en de effectiviteit van de concurrentie. Dit kan leiden tot aanbevelingen voor de wetgever, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de markt niet goed werkt.

Toezicht in de financiële sector

De ACM houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels en kan ook algemeen onderzoek doen naar de werking van markten. Voor het algemene onderzoek naar de Nederlandse spaarmarkt zal de ACM informatie inwinnen bij de sectortoezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), naast andere relevante partijen.