2021 duurste jaar voor Duitse verzekeraars door natuurrampen

In de afgelopen twaalf maanden heeft het weer zich vaak van zijn extreme kant laten zien: zware hagelbuien in juni werden kort daarop gevolgd door verwoestende overstromingen in de Ahrvallei en elders. De totale schade is een triest record.Nooit eerder hebben natuurrampen in Duitsland zoveel schade aangericht als in het jaar dat nu ten einde loopt. De verwoestende overstroming in juli en de hagelstorm aan het begin van de zomer zijn hiervoor verantwoordelijk.

“Met verzekerde verliezen aan huizen, inboedels, bedrijven en motorvoertuigen van ongeveer 12,5 miljard euro is 2021 het duurste jaar voor natuurrampen sinds het begin van de statistieken in het begin van de jaren zeventig”, zegt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), het Duitse Verbond van Verzekeraars 

De schade aan woonhuizen, inboedels en bedrijven maakt het grootste deel uit van de verliezen Van de 12,5 miljard euro is ongeveer negen miljard euro toe te schrijven aan schade aan woonhuizen, inboedels en bedrijven door overstromingen en zware regenval, en twee miljard euro aan storm- en hagelschade. De resterende 1,5 miljard euro is het gevolg van schade aan motorvoertuigen door natuurrampen.

In totaal zijn de verliezen dus nog hoger dan die in 2002 met de overstroming van augustus en de verwoestende stormen (11,3 miljard euro) en in 1990 met de orkanenreeksen “Daria”, “Vivian” en “Wiebke” (11,5 miljard euro). Voor een betere vergelijking worden de waarden geëxtrapoleerd naar de huidige verzekeringsdichtheid en -prijzen. De gemiddelde waarde op lange termijn per jaar bedraagt 3,8 miljard euro.

Overstroming in juli kost naar verwachting 8,2 miljard euro

“Met 8,2 miljard euro veroorzaakte de plotse overstroming de grootste verzekeringsschade van de zomer”, zegt Asmussen. Daarvan was ongeveer 7,7 miljard euro bestemd voor woongebouwen, inboedel en bedrijven en ongeveer 450 miljoen euro voor schade aan motorvoertuigen. Van 13 tot 18 juli had het stormfront ‘Bernd’ met zware regenval zware schade aangericht, vooral in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, maar ook in Beieren en Saksen. “We hebben in korte tijd al meer dan drie miljard euro aan onze klanten uitbetaald,” zegt Asmussen.

Hagelschade treft vooral autoverzekeraars

Reeds in juni had een reeks stormen verzekerde schades veroorzaakt ten belope van 1,7 miljard euro. “In juni werden vooral motorvoertuigen getroffen door ernstige hagelschade, met schadevergoedingen   van ongeveer 700 miljoen euro”, zegt Asmussen.

“Voor de autoverzekeraars waren er in 2021 dus ook bovengemiddelde schadegevallen.” In totaal is dit het op drie na grootste hagelschadegeval voor autoverzekeraars sinds het begin van de statistieken. Met meer dan twee miljard euro blijft de “hagel van München” van 1984 het duurste schade-evenement tot op heden. Voor vergelijkingsdoeleinden is het bedrag geëxtrapoleerd naar de huidige portefeuille en de huidige prijzen. 

Verplichte verzekering lost probleem van door natuurrampen veroorzaakte schade niet op 

De verwoestende schade die de overstromingen van juli hebben aangericht, heeft de discussie over een verplichte verzekering voor schade als gevolg van natuurrampen weer doen oplaaien. In reactie hierop hebben Duitse verzekeraars concrete voorstellen gedaan voor een totaalconcept voor aanpassing aan de klimaatverandering. Dit gaat ook gepaard met een nieuw systeem voor de verzekering tegen natuurrampen. Het doel is alle particuliere woongebouwen te verzekeren tegen extreme weersrisico’s.

“De voorstellen van GDV komen erop neer dat er in de toekomst alleen nog woonhuisverzekeringen (opstal/inboedel) mogen zijn die ook zogenaamde natuurrampen zoals overstromingen en zware regenval dekken”, aldus Asmussen. Tegelijkertijd roept de verzekeringssector op tot een duurzame verandering van het overheidsbeleid, bijvoorbeeld door een duidelijk bouwverbod in overstromingsgevoelige gebieden en verplichte klimaatrisicobeoordelingen voor bouwvergunningen.