Wijzigingen bestuur ASP: Edwin Bosch vervangt Tim Bueters als voorzitter

Tijdens de (digitale) algemene ledenvergadering van de  ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personnschade) op 19 november jl. zijn er een aantal mutaties opgetreden in het bestuur. Secretaris Edwin Bosch volgt Tim Bueters als voorzitter. Jeroen van Apeldoorn is de nieuwe bestuurssecretaris.

Tim Beuters is per 19 november 2020 teruggetreden als voorzitter van de ASP, een functie die hij sinds november 2014 bekleed heeft. Tijdens de algemene ledenvergadering is Tim bedankt voor alles wat hij in de afgelopen zes jaar voor de ASP heeft gedaan. “Onder zijn voorzitterschap is de ASP meer naar  buiten getreden. Zo zijn er in de afgelopen jaren contacten aangeknoopt en onderhouden met de Whiplash-stichting, de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), De  Letselschade Raad, het Fonds Slachtofferhulp, Slachtofferhulp Nederland, diverse verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars maar ook met de politiek. Tims inbreng zal door het bestuur node gemist worden, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Tim ook in de komende jaren nog van zich zal laten horen binnen de vereniging”, aldus ASP Mop haar website.

De vacature die in het bestuur ontstaat door het vertrek van Tim wordt ingevuld door Jeroen van Apeldoorn. Jeroen draait al aardig wat jaren mee in de vereniging.  Hij zal het secretariaat van de vereniging op zich nemen en wordt daarmee de spin in het web van de vereniging.

Jeroen van Apeldoorn

De voorzittershamer heeft Tim per genoemde datum overgedragen aan de huidig secretaris: Edwin Bosch. Edwin is sinds maart 2016 actief binnen het bestuur van de ASP als secretaris.Het ASP bestuur bestaat nu uit 6 leden: Voorzitter Edwin Bosch, secretaris Jeroen van Apeldoorn, penningmeester Luc de Jong en de bestuursleden Roland van de Berg, Iris Degenaar en Annemarie Wolf