Wetsvoorstel voor publieke aansturing van de versterkingsoperatie in Groningen in consultatie

De versterkingsoperatie van de gebouwen in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd. Dit staat in het Wetsvoorstel Versterken gebouwen Groningen dat vandaag door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in consultatie is gebracht.

Met de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld naar nul in 2022 (bij gemiddelde temperatuur) beoogt het kabinet de oorzaak van de veiligheidsrisico’s weg te nemen en schade aan huizen en andere gebouwen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Desondanks kunnen ook na het beëindigen nog aardbevingen plaatsvinden. Om die reden ligt er een versterkingsopgave. Met het wetsvoorstel krijgt de aanpak van deze versterkingsoperatie een wettelijke basis.

Het wetsvoorstel, dat een aanvulling vormt op het wetsvoorstel voor publieke afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen voorziet in:

  • Een wettelijk kader voor de publieke aanpak van het versterkingsproces van gebouwen in Groningen;
  • Een helder en gestroomlijnd proces voor de versterking, van normstelling tot uitvoering, met een duidelijke positie voor alle partijen;
  • Een publiekrechtelijke heffing aan de NAM om de volledige kosten van de versterkingsoperatie die nodig zijn voor de veiligheid te financieren.

De consultatie loopt tot 20 november. U vindt de internetconsultatie hier.

Steekproef NCG

Vandaag meldt RTV Noord dat honderden huizen in Loppersum, Appingedam en Het Hogeland alsnog versterkt moeten worden.Dat blijkt uit een steeproef van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met 127 huizen uit een groep van 770 huizen die een normaal risicoprofiel toegekend hebben gekregen en daardoor  waarschijnlijk niet versterkt hoeven te worden. De steekproef toont aan dat dat wel degelijk moet gebeuren. Alle 127 huizen tonen gebreken. De conclusie is dat bij alle 770 huizen maatregelen nodig zijn.

Uit eerder onderzoek met modellen van de NAM was gebleken dat versterking niet nodig was, en het kabinet ging daar ook van uit. Het nieuwe onderzoek is gedaan met nieuwste normen, uit 2018, en daaraan voldoen te huizen niet.Er zijn minder ingrijpende versterkingsmaatregelen, maar die moeten wel gebeuren, concludeert de NCG.Zo blijkt dat de verbindingen tussen de muren, vloeren en daken versterking nodig hebben. De fundering is wel in orde.