Werknemers krijgen vaker een arbeidsongeval dan zelfstandigen

 In 2017 had 1,6% van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal één dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2% iets lager en bleef het gelijk ten opzichte van 2015, zo ook bij zelfstandigen zonder personeel (1,3%). De jongste werknemers hadden het vaakst een arbeidsongeval met verzuim. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO.

Onder zelfstandig ondernemers met personeel had 0,7% in 2017 een arbeidsongeval met verzuim; in 2015 was dit 0,8%. Onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3%. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.

Jongste werknemers vaker arbeidsongeval met verzuim

Jongere werknemers (15 tot 25 jaar) hadden in 2017 vaker een arbeidsongeval met verzuim dan oudere werknemers: 1,9%. Dit hangt samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers, en uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

In de leeftijdscategorie 25- tot 35-jarigen verzuimde 1,7% van de medewerkers één of meerdere werkdagen als gevolg van een arbeidsongeval. Bij zowel 35- tot 45-jarigen als 55- tot 65-jarigen was het verzuimpercentage 1,6%, bij 45- tot 55-jarige werknemers 1,4% en bij 65-plussers 1,2%.

In Nederland minder ernstige arbeidsongevallen dan gemiddeld EU

In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1,700 arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100.000 werknemers voor. Nederland zit met 1,304 onder dit EU-gemiddelde. De lijst wordt aangevoerd door Portugal (3.589), Frankrijk (3.409) en Spanje (3.210). Qua verzuimpercentage scoort Nederland ook beter dan onder meer België, Duitsland, Luxemburg en Italië, maar minder dan onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Ierland. Het verzuimpercentage in de EU is het laagst in Bulgarije (87), Roemenië (87) en Griekenland (229).

Ten opzichte van 2015 is het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim zowel in Nederland als in de Europese Unie gestegen. Toen telde Nederland ruim 1,200 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers, tegenover een EU-gemiddelde van ruim 1,600 per 100.000.