Warme zomer bezorgt brandweer meer werk

De meldkamercentralisten van de brandweer kregen 245.000 meldingen te verwerken in 2018, 12% meer dan een jaar eerder. Zowel voor brand als voor hulpverlening steeg het aantal meldingen en alarmeringen. De hete zomer zorgde voor een toename van het aantal berm- en natuurbranden en daardoor extra inzet en langere aanrijtijden. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De brandweer kreeg in 2018 bijna 118.000 brandmeldingen, 2% meer dan het jaar daarvoor. In bijna twee derde van de gevallen (76.000) werd de brandweer ook daadwerkelijk gealarmeerd, 4% vaker dan in 2017. Vooral berm- en natuurbranden zorgden voor de stijging van het aantal alarmeringen.

70% meer bermbranden

Het aantal alarmeringen voor bermbranden is in 2018 met 70% gestegen tot bijna 4.000. Voor natuurbranden werd de brandweer ruim duizend keer gealarmeerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Van de natuurbranden nam vooral het aantal alarmeringen met betrekking tot bosbranden toe, dit verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. In totaal werd de brandweer vorig jaar 360 keer gealarmeerd voor bosbranden.

Berm- en natuurbranden kwamen in 2018 vooral voor in veiligheidsregio’s met veel natuurgebieden, zoals de veiligheidsregio’s in de provincies Brabant en Gelderland. Van deze branden vond ruim 60% plaats in het warme en droge derde kwartaal.

Lichte stijging responstijden

De gemiddelde responstijd van de brandweer was in 2018 iets hoger dan in 2017. Gemiddeld duurde het 7,9 minuten voordat de brandweer ter plaatse was, 0,2 minuten (12 seconden) langer dan een jaar eerder. Zowel de gemiddelde alarmeringstijd als de rijtijd steeg met zes seconden.

De gemiddelde rijtijd was vooral hoger in de veiligheidsregio’s waar meer berm- en natuurbranden voorkwamen dan in 2017.
■ Alarmering : 0,7 minuten
■ Uitruktijd : 2,9 minuten
■ Rijtijd: 4,1 minuten

Meer hulpverleningsalarmeringen

De brandweer ontving vorig jaar 127.000 meldingen voor hulpverlening, 23.000 (22%) meer dan in 2017. Naar aanleiding van een hulpverleningsmelding werden korpsen in 73.000 keer van de gevallen ook echt gealarmeerd. Dat is een stijging van ruim 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is het tweede achtereenvolgende jaar waarin een toename van het aantal hulpverleningsalarmeringen te zien is.