Voormalig Letselschade-advocaat Guus Berntsen benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau:

Mr. Guus Berntsen , voormalig (letselschade)advocaat en oprichter van Berntsen Mulder , is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het lintje namensburgemeester Spies voor zijn verdiensten als vrijwilliger en bestuurderwerk sinds 1988 voor tal van stichtingen en organisaties, waaronder zijn werk voor de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE)  waarvan hij gedurende 20 jaar bestuurslid is geweest en een trekkersrol heeft  vervuld bij. bij het oprichten van een keurmerk, het ontwikkelen van een gedragscode en het opstellen van een BGK-convenant tussen belangenbehartigers en verzekeraars.

 In een toelichting wordt onder mee gewezen op zijn ‘ zeer belangrijke  bijdrage’  in het behoud van het ziekenhuis in Alphen aan den Rijn, zijn werk als bestuurslid en voorzitter van de stichting Steunfonds Rijnoord (dekking  exploitatietekorten van Stichting Ziekenhuis Rijnoord ), zijn voorzitterschap van  de Raad van Toezicht van Stichting Serviceflat Driehoorne in  Alphen aan den Rijn, zijn bestuursfunctie als penningmeester  voor de Alphense Atletiek Vereniging 1936 (AAV’36) en van de Stichting Parkvilla te Alphen aan den Rijn.