Voertuigdiefstallen namen in mei voor de eerste maand dit jaar weer eens af

Na vier maanden op rij waarin het aantal diefstallen van motorvoertuigen hoger uitviel dan een jaar geleden is er in de maand voor het eerst sprake van een afname. Volgens cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) werden er vorige maand 2.098 motorvoertuigen gestolen, 48 (2,2%) minder dan de 2.146 in mei 2018. In vijf voertuigcategorieën was er een sprake van  een diefstaltoename, in vier van een daling en in twee categorieën bleef het aantal diefstallen gelijk aan vorig jaar april.

Personenauto’s is één van de voertuigcategorieën  waarin sprake was van een diefstaltoename: met 4,4% van 586 naar 611. Het ging om 148 jonge modellen t/m 3 jaar (123, + 20,3%) en 463 (463, 0%) oudere personenauto’s. Het aantal voertuigdiefstallen vertoonde daarnaast ook een stijging bij  caravans (10/1,+ 900%), opleggers (4/3, + 33,3%) en zware bedrijfsvoertuigen (3/1, + 200%).

Van een daling was ook sprake bij het aantal bromfietsen (1.211/1,234. + 1,9%), motoren (132/165, min 20%), lichte bedrijfsvoertuigen (90/114, min 26,7%), en aanhangers (37/42, min 11,9%).

 Januari-mei

Uit de LIV-cijfers blijkt verder dat in de eerste vijf maanden van dit jaar  het aantal gestolen motorvoertuigen in ons land met6,6% gestegen: van 9.081 naar 9.683. De grootste stijging in aantallen deed zich voor bij bromfietsen: met 15% van 4.537 naar 5.216. Daarnaast werden in deze periode meer motoren (603/581, + 3,5%), opleggers (37/34, + 8,8%),  caravans (227/22, + 22,7%) en zware bedrijfsvoertuigen (20/14, + 42,9%) ontvreemd.

Tussen begin januari en eind mei  werden daarnaast in totaal 3.057 personenauto’s gestolen, 14 (0,6% ) 3.071 in dezelfde periode in 2018. Tegenover een toename van het aantal diefstallen bij de jonge  modellen (696/609, + 14,3%) staat een daling bij de auto’s van vier jaar of ouder (2.361/2,462, min 4,1%). Ook bij lichte bedrijfsvoertuigen (534/621,  min 14%) en  aanhangers (189/199, min 6%) en  caravans (17/21, min 19%) was er sprake  van een diefstaldaling, evenals bij  het aantal bussen (0/2, 0%)

In de eerste vijf  maanden van dit jaar werd bijna een derde (31%) van alle gestolen motorvoertuigen teruggevonden. Het terugvindpercentage was het hoogst bij zware bedrijfsvoertuigen (55%), gevolgd door lichte bedrijfsvoertuigen (38,8%), personenauto’s vanaf vier jaar en ouder  (36,5%),  jonge personenauto’s (32,5%), opleggers (32,4%) en brommers (29,3%). Gestolen caravans komen het minst terug bij de rechtmatige eigenaar. Dit jaar tot dusver één van de 27 (3,7%) ook het terugvindpercentage van aanhangers (12,78%) en motoren (21,7 %) is aan de lage kant.