Visser Auto-electra uit Den Bosch ook erkend reconditionering-specialist

Onlangs heeft Visser Auto-electra in Den Bosch de audit succesvol afgerond en mocht directeur eigenaar René Visser het muurschildje aan de gevel schroeven. Visser Electra & Diesel Diagnose Center is een Bosch en Delphi Diesel Center en heeft zich gespecialiseerd in het repareren en reviseren van dieselcomponenten, zoals verstuivers en brandstofpompen. Men mag zich nu ook ‘Erkend Diesel Filter reconditionering-specialist’ noemen.

Vanaf 20 mei jongstleden is de nieuwe APK-regelgeving van kracht. De controle op de aanwezigheid en werking van het roetfilter is hierbij een belangrijk onderdeel. RDW heeft alle APK-keuringsstations zijn hiervan op de hoogte gebracht. Men verwacht vele problemen met roetfilters. René Visser: ”Er zijn goede en slechte methodes om roetfilters te reinigen. Het is goed dat deze erkenningsregeling de slechte methodes uitsluit. De klant moet er vanuit kunnen gaan dat de reiniging het roetfilter weer terugbrengt naar het functioneren, zoals door de fabrikant bedoeld en door de wetgever goedgekeurd. Pas dan kan je spreken over reconditionering”.

De stichting heeft sinds de start in februari jl. ruim zeventig diesel filter specialisten (garagebedrijven) gecertificeerd. Met de erkenning van Visser Auto-electra, zijn er nu drie reconditionering bedrijven waar men de filters voor reiniging heen kan brengen of sturen.