Vinplan.Apps voegt met Realiteitscheck ‘nieuwe dimensie’ toe aan personenschadecalculaties

Het berekenen van personenschades voor ondernemers heeft volgens Vinplan.Apps ‘een nieuwe dimensie’ gekregen door middel van een ‘Realiteitscheck’ in de rekentool ‘Letselschade Berekenen PLUS’.

“De Realiteitscheck zorgt voor een waarheidsgetrouwe berekening van toekomstig arbeidsinkomen voor een ondernemer zodat een personenschade beter onderbouwd en nauwkeuriger vastgesteld kan worden. Gangbaar binnen de personenschadebranche is dat een schade wegens verlies aan verdienvermogen voor een ondernemer wordt bepaald aan de hand van aannames. Het toekomstig arbeidsinkomen wordt gebaseerd op een gemiddelde van een aantal jaren uit het verleden. Deze methode is onnauwkeurig en leidt tot incorrecte schadevaststellingen omdat de bron van het arbeidsinkomen – zijnde de onderneming – volledig buiten beeld blijft”, aldus Vinplan.Apps.

 Oplossing

Een oplossing voor dit probleem biedt Vinplan.Apps met haar rekentool ‘Letselschade Berekenen PLUS’ waar het toekomstig arbeidsinkomen voor een ondernemer afhankelijk gesteld kan worden van het resultaat uit onderneming. Dit resultaat wordt binnen de rekentool op boekhoudkundige grondslagen bepaald incl. winst- en verliesrekeningen en balansen. Aanvullend wordt er voor ieder jaar een Realiteitscheck uitgevoerd die de onderneming controleert op eventuele liquiditeitstekorten. Het inkomen voor de ondernemer wordt door de rekentool automatisch aangepast bij liquiditeitstekorten. “

“Er is zodoende een correlatie tussen ondernemer en onderneming die in combinatie met de Realiteitscheck een sluitende financiële puzzel vormt. Op deze manier ontstaat een reële inkomenssimulatie en wordt er direct een waarheidsgetrouwe schade berekend”, aldus Vinplan.Apps, dat als aanvullend voordeel van deze moderne rekenmethode noemt dat partijen snel en vakkundig antwoord kunnen krijgen op veelvoorkomende vragen. Zo kan de rekentool binnen één seconde antwoord geven op de vraag ‘Wat is het gevolg op de schade als de omzet met 1% stijgt?’. Vinplan.Apps noemt dat ‘Next Level’ Personenschadecalculatie!