Verzekeraars ontvingen afgelopen vijf jaar gemiddeld 15.780 letselclaims per jaar; jaarlijkse schadelast 96 miljoen euro

Verzekeraars hebben in de periode 2013-2018 gemiddeld 15.780 letselschadeclaims ontvangen, waarvan er 520 een groter schadebedrag kenden van meer dan 30.000 euro. De gemiddelde schadelast beliep 6.100 euro. Hierdoor komt het gemiddelde schadebedrag in de afgelopen vijf jaar uit op 96 miljoen euro.

Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Menno Snel van Financiën bekend heeft gemaakt aan de Tweede Kamer in antwoord op de motie Leijten-Lodders over letselschadevergoedingen. De cijfers zoijn op zijn verzoek aangeleverd door het Verbond van Verzekeraars.

Uit de cijfers blijkt verder onder meer dat bijna de helft van de schadelast – 46 miljoen euro – is toe te schrijven aan de grotere letselschades van meer dan 30.000 euro. Bijna 80% van de letselclaims betreffen kleinere schades tot 5.000 euro.