Vernet : 6,7% meer verzuim in 2021


Het verzuimpercentage zorgbreed over het vierde kwartaal 2021 komt uit op 8,24. In 2020 was het verzuimpercentage in dezelfde periode 7,49: een stijging van 10% in een jaar tijd. Het verzuimpercentage voor geheel 2021 komt uit op 7,29. In 2020 was dit 6,83%. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd. Deze stijging is kleiner dan tussen 2019 en 2020, toen was de stijging namelijk 11,2%.

Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasse
Vernet constateert wederom dat het verzuim in alle vier de duurklasses (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het verzuimpercentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,3. Een jaar geleden was dit nog 2,98%, een stijging van bijna 11%. In de categorie 366-730 dagen is het verzuimpercentage gestegen van 1,46 naar 1,66, een stijging van bijna 14%. Het middellange verzuim 15-91 dagen is gedaald met bijna 5% ten opzichte van 2020. In 2020 scoorde deze categorie zeer hoog.

Meldingsfrequentie en gemiddelde duur
De meldingsfrequentie, hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden, is in het jaar 2021 gestegen naar 1,07, in 2020 was dit 1,02. Deze stijging is met name te verklaren door de ontwikkeling in het vierde kwartaal. In het laatste kwartaal is de meldingsfrequentie fors geklommen. Dit kan een mogelijk een effect zijn van de Omikron variant. De gemiddelde duur van het verzuim was in 2021 bijna 29 dagen. Dit is lager dan de gemiddelde duur over 2020.

In alle leeftijdsklassen is het verzuim toegenomen. In de categorie <26 is de stijging het grootst, ruim 10%. Een stijging van 4,62 naar 5,09%. In de groep >55 komt het verzuim uit op 9,15%.In alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen (ZKH), verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden.