Veel vragen en weinig antwoorden bij Tweede kamer-debat over gefinancierde rechtshulp

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer blijven gezamenlijk achter de plannen staan van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de gefinancierde rechtsbijstand te hervormen. Dat bleek vorige week woensdag tijdens een rommelig debat, gekenmerkt door een veelheid aan vragen en gebrek aan antwoorden.

Met name oppositiepartijen SP, PvdA, DENK, 50Plus en GroenLinks zijn niet overtuigd van de noodzaak om het stelsel langs deze weg te hervormen. De onderbouwing is gebrekkig, en SP verweet de minister ervan halve waarheden te verkondigen, en suggestieve aannames te hanteren.

Coalitiepartijen CDA en D66 onderschrijven de contouren, maar gaven desgevraagd aan dat dit niet hun makkelijkste dag was en dat ze gebonden zijn aan een afspraak in het regeerakkoord. Gezien de grote hoeveelheden vragen en niet afdoende antwoorden van de minister werd het debat geschorst. De minister werd verzocht zaken nader uit te zoeken en de Kamer hierover per brief te informeren.

De tweede termijn van het AO vindt donderdag 31 januari plaats, de brief wordt voor die tijd verwacht. Daarna volgt een plenaire afronding in week zes, waarbij fracties moties kunnen indienen. Het Verbond heeft eerder in een reactie op de brief van minister Dekker aangegeven de voorgestelde aanpak te steunen en wijst er op dat het van belang is om via pilots meer ervaring op te doen.

Bron Verbond: