Vakbonden FNV en CNV en OR gevangenissen willen onafhankelijk onderzoek naar werkelijke criminaliteitscijfers

De vakbonden FNV en CNV en de ondernemingsraden van de centrale ondernemingsraad DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) en van 32 DJI’s  zijn van mening dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen door de Algemene Rekenkamer naar de werkelijke criminaliteitscijfers in Nederland. In hun ogen kloppen de gepresenteerde cijfers van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie, niet. Hierdoor blijven 3,5 miljoen delicten onder de radar en leidt 82% van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging. Zij bieden vandaag (dinsdag 6 maart) een petitie aan de vaste Kamercommissie van Justitie & Veiligheid aan met deze oproep.

“Uit een vertrouwelijke discussienota van de top van de politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat cijfers uit het rapport ‘Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing‘ en het rapport ‘Opsporings- en vervolgingstekort’ niet in de modellen van het WODC zijn opgenomen. Hierdoor is een onjuiste berekening ontstaan van de benodigde capaciteit”, aldus de bonden en Dj’s.

Jarenlange bezuinigingen op strafrechtketen

Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid: “Nu worden veel beleid en formatie bepaald op onbetrouwbare cijfers. Zo kopte het CBS vorige week nog dat er een afname van criminaliteit is in alle delen van het land. Maar dat gaat over geregistreerde criminaliteit en gebaseerd op de modellen van het WODC. De echte criminaliteit ligt hoger en wij denken dat de aangiftebereidheid laag is geworden, omdat burgers weinig vertrouwen hebben dat zaken worden opgepakt. Deels begrijpelijk aangezien regeringen achtereen zwaar hebben bezuinigd op de hele strafrechtketen; van politie, recherche, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht tot en met de Dienst Justitiële Inrichtingen.”

Ook politievakbond NPB presenteerde onlangs het rapport ‘Noodkreet Recherche’waarin wordt opgeroepen om 2.000 rechercheurs extra aan te nemen, omdat volgens de vakbond slechts 20% van de (geregistreerde) zaken daadwerkelijk kan worden opgepakt.

Onafhankelijkheid ter discussie

Eerder al zette FNV rapporten vanwege klokkenluidersklachten over politieke sturing op de rapporten. Koenen: “Door rapporten van onder andere het WODC wordt er financieel geknepen op de hele veiligheidsketen. Die keten is wat ons betreft in gevaar. Op termijn dreigen bijvoorbeeld instellingen te sluiten waardoor er zo’n 2.200 banen in de Dienst Justitiële Inrichtingen en jeugdinrichtingen zullen verdwijnen. Het is van essentieel belang dat we kunnen bouwen op de WODC-rapporten. Zolang daar enige twijfel over is, kunnen we niet op deze cijfers vertrouwen. Daarom pleiten wij voor een nieuw en onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Te lage cijfers leiden tot het onterecht sluiten van locaties, het verdwijnen van banen in de toekomst en een onveiligere samenleving.”