Universiteit Gent verzorgt postacademische opleiding Expertisetechnieken ‘Methodologie van het gerechtsdeskundigenonderzoek’

 


De universiteit Gent verzorgt in de periode tussen 16 november 2023 en 30 mei 2024 de post academische opleiding Expertisentechnieken, Methodologie van het gerechtsdeskundigenonderzoek.
Deze opleiding bestaat uit 7 modules. De opleiding kan als geheel worden gevolgd maar er kan ook voor  één of meer modules worden ingeaschreven.

Module 1: Houding en gedrag van deskundige
Module 2: Psychologie van de deskundige
Module 3: Meten en vaststellen
Module 4: Verwerven van bijkomende informatie
Module 5: Verwerken van gegevens
Module 6: Schadeberekening
Module 7: Schriftelijke rapportering


De lestijden zijn van 17:00 – 20:30 uur.

De opleiding kan zowel fysiek in Gent als online worden gevolgd.
            De modules kwalificeren voor LRGD PE-Punten: Module 1  voor 6 punten, module 2 tot en met 7, ieder voor 9 punten en de slotsessie voor 3 punten
U kunt deze punten registreren bij het LRGD door na afloop uw bewijs van deelname toe te zenden.            

De gerechtsdeskundige kent de wetgeving die op hem van toepassing is. Uiteraard, maar er is veel meer nodig om een goed onderzoek te voeren en tot een rapport te komen dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers.

In de toekomst zal de rechter zijn deskundigen ook meer gaan selecteren op hun methodologische capaciteiten. Alle deskundigen genieten immers dezelfde opleiding qua wetgeving, dus de enige manier om zich te onderscheiden, is de manier van aanpak, zowel qua onderzoek als qua rapportering.

Deze opleiding gaat dieper in op de praktische aspecten omtrent het uitvoeren van gerechtsdeskundigenopdrachten:

  • Hoe communiceer je met partijen en advocaten?
  • Hoe meet je en hoe interpreteer je de meetgegevens?
  • Hoe verwerf en verwerk je bijkomende gegevens?
  • Hoe bereken je een schade?
  • Hoe maak je een rapport dat voor de rechter en alle betrokkenen duidelijk is?

Deze opleiding leert u hoe u grondig en objectief onderzoek moet voeren en hoe u daar duidelijk over communiceert.

Lessen ter plaatse of online (live of achteraf)

De openingsles (16 nov), de les over bedrijfseconomische schade (18 april) en de slotles (30 mei) kunnen enkel ter plaatse gevolgd worden.
Alle andere lessen kunnen zowel ter plaatse of online (live of achteraf) gevolgd worden (te bekijken via een online leerplatform).


Deze opleiding is complementair met de opleiding ‘Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts’, georganiseerd door de Rechtsfaculteit UGent (www.ugent.be/re/nl/opleidingen/levenslang-leren/gerexpert).