UK: Waarde aan gereedschap gestolen uit bestelbusjes meer dan verdubbeld

Het Verenigd Koninkrijk wordt geteisterd door een groot aantal diefstalgevallen van gereedschap uit bestelbusjes en/of aanhangwagens. Volgens ECIC, een gespecialiseerde verzekeraar voor de bouwsector, is de hiermee gemoeide schadelast nu al 55% hoger dan in geheel 2018. Als  deze trend zich voortzet,  zal het totale schadebedrag dit jaar op minstens het dubbele uitkomen. In toenemende mate maken criminelen gebruik van de zogeheten  peel & steal-methode, in ons land bekend onder de naam zeilsnijden.

Het aantal diefstalgevallen lag in de eerste helft van dit jaar ongeveer gelijk aan dat in dezelfde periode in 2018, maar dat is wel bijne twee keer zoveel als in 2016. Het gemiddelde schadebedrag  is echter dusdanig toegenomen – naar £ 2.685 (€ 3.000) – dat de verzekeraars aannemers en andere bouwbedrijven dringend heeft gewezen om in het vervolg extra alert te zijn op diefstal en hun vaak waardevolle gereedschap beter te beschermen. 

Uit een eerder onderzoek -van de brancheorganisatie Federation of Master Builders (FMB)  kwam al naar voren dat iets meer dan de helft van de aannemers en bouwbedrijven (51%) ooit het slachtoffer is geworden van diefstal van gereedschap uit hun bestelbusjes en/of aanhangwagens. Ook van bouwplaatsten wordt geregeld gereedschap ontvreemd.