UK: In vier jaar tijd bijna de helft meer autodiefstallen

Een opmerkelijke ontwikkeling. Daar waar in ons land het aantal autodiefstallen in vier jaar tijd met bijna een derde (32,2%) is teruggelopen van 10.712 naar 7.261, laat het Verenigd Koninkrijk een tegengestelde ontwikkeling zien. Aan de andere kant  van ‘de plas’ is het aantal gestolen auto’s in dezelfde periode met bijna de helft (48,7%) gestegen: van 75.308 in 2013/2014 naar 111.999 in 2017/2018. Het afgelopen jaar belief de diefstaltoename 7%, zo blijkt uit cijfers van de Home Office. Daaruit komt tevens naar voren dat het aantal diefstallen uit auto’s in een jaar tijd – tussen 2017/2017-2017/2018 – is gestegen van 258.346 naar 280.032, een toename met 8,4%.

Om de groeiende criminaliteit de kop in te drukken heeft de verantwoordelijke minister voor de politie, Nick Hurd, recent aangekondigd dat er een speciale Tasforce in het leven is geroepen. Een pilot in Londen met een nieuw plan van aanpak heeft al geresulteerd in een vermindering van het aantal diefstallen van bromfietsen met ongeveer een derde. 

De nieuwe Taskforce heeft een drietal hoofddoelen: verbeteren van de veiligheids( anti diefstal) standaarden van voertuigen in het gehele land, het treffen van robuuste maatregelen om te voorkomen dat criminelen het schadeherstelproces in negatieve zin kunnen beïnvloeden  en onderzoeken welke maatregelen nog meer getroffen kunnen worden om te voorkomen dat geavanceerde apparatuur (devices) in handen van criminelen komt waarmee het makkelijker wordt om auto’s te stelen.