Uitslag vorige stelling: Merendeel lezers vindt dat verzekeringsfraudeurs harder gestraft moeten worden

 

Net als in het Verenigd Koninkrijk zouden ook in ons land verzekeringsfraudeurs harder gestraft moeten worden dan nu het geval is. Dat blijkt uit de antwoorden op de poll van twee weken geleden. Ongeveer 56% van de respondenten onderschrijft de stelling volledig en vindt de verzekeringsfraudeurs naast boetes bij zware overtredingen ook een gevangenisstraf opgelegd zouden moeten krijgen. Bovendien is een kwart voorstander van naming & shaming, waarbij net als in de UK fraudeurs met naam en toenaam – en zelfs met een foto – bekend worden gemaakt.

Eveneens een kwart is het deels eens met de stelling en is van mening dat het uit de verzekering gooien van een verzekeringsfraudeur en het opleggen van een boete gelijk aan ten onrechte geclaimd bedrag volstaat. De helft van hen vindt dat de fraudeur hier bovenop een taakstraf opgelegd zou moeten krijgen. De resterende 19% is het oneens met de stelling en vindt dat de huidige maatregelen (geen schadevergoeding plus vaste boeten van 512 euro) voldoende zijn.