Uitslag poll vorige week: Meerderheid lezers tegen een ongevalsdatarecorder in motorvoertuigen

0

Verzekeraars vinden dat voertuigen moeten worden uitgerust met een zogenoemde ongevalsdatarecorder (Event Data Recorder, EDR), zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden snel beschikbaar komen. De lezers zijn Risk & Business zijn hierover verdeeld, al is een meerderheid wel tegenstander hiervan. Ruim drie van de vijf (61,1%) van de respondenten gaf aan het oneens te zijn met de laatste stelling in de nieuwsbrief die luidde: ‘Alle motorvoertuigen moeten worden uitgerust met een ongevalsdatarecorder’.  Ruim 90% van hen – en 55,6% van alle respondenten – voerde daarbij als reden aan dat de aanwezigheid van een EDR een te grote inbreuk is op de privacy van bestuurders. De andere tegenstemmers gaven als reden aan dat het vooral een middel is voor verzekeraars om een schade af te wijzen. Bijna twee van de vijf respondenten (38,9%) omarmde de stelling wel. Meer dan de helft van hen – en 22,2% van alle reflectanten – acht een EDR belangrijk voor de juiste vaststelling van toedracht en aansprakelijkheidstelling en een kwart – 11% van het totaal – vindt een ongevalsdatarecorder in auto’s een goede zaak uit oogpunt van veiligheid. Door de aanwezigheid van een EDR zullen bestuurders oplettender en voorzichtiger rijgedrag gaan vertonen.  De anderen die het eens waren met de stelling voeren als reden aan dat daardoor materiële en letselschades sneller kunnen worden vastgesteld en afgewikkeld.

Laat een reactie achter