Uitkomst vorige stelling: PIV BGK-regeling zou opgeheven moeten worden: Evenveel voor- als tegenstanders

De PIV BGK-regeling zou opgeheven moeten worden! Zo luidde de stelling in de nieuwsbrief van vorige week.  Aanleiding vormde de discussie die publiekelijk was ontstaan over de PIV-BGK-regeling, waarin tussen bij de letselschaderegeling betrokken partijen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Uit de uitkomst van de poll blijkt dat niet alleen brancheorganisaties zoals enerzijds ASP en anderzijds PIV en NLE hieromtrent lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook de lezers van de nieuwsbrief zijn hierover verdeeld.

Opmerkelijk is dat onder de vele respondenten eenzelfde aantal voor- als tegenstanders zitten. Zo is bijna 47% – 46,88% om precies te zijn – het eens met de stelling dat de PIV BGK-regeling opgeheven moeten worden, omdat de regeling de vergoeding van de belangenbehartiger niet koppelt aan zijn/haar werkzaamheden maar aan de omvang van de schade, wat een ongewenste financiële prikkel met zich meebrengt. Precies hetzelfde percentage is het echter oneens met de stelling, omdat de regeling vertraging voorkomt in de afwikkeling doordat er niet bij elk dossier moet worden onderhandeld over de buitengerechtelijke kosten. De overige respondenten – 6,25% – geeft aan het deels eens te zijn met de stelling. Er moet in hun ogen wel een PIV-regeling blijven, maar die moet wel zo worden aangepast dat er voor belangenbehartigers geen ongewenste financiële prikkel meer is.