Uitkomst pilot Bovag wijst uit: “Schadehersteller schat kostprijs te laag in”

Een pilotstudie onder zes schadeherstelbedrijven van Bovag wijst uit dat schadeherstellers hun kostprijs vaak te laag inschatten. De resultaten van de studie werden op 12 september jl. gepresenteerd bij Bovag in Bunnik, tijdens een bijeenkomst van de afdeling Schade.

Met de studie wilde de schadeafdeling van Bovag onderzoeken of het mogelijk was om een begin te maken met een branchebarometer voor de schadebranche. Voor de dealers is die er al en die geeft een redelijk goed beeld van hoe het er aan de dealerkant voor staat. Cijfers over de schadebranche zijn er ook wel, maar zijn niet breed beschikbaar.

Kostprijscalculatie

De pilot, uitgevoerd in samenwerking met ASE Automotive Solutions, richtte zich op één onderwerp, het bepalen van de kostprijs van een schadereparatie. Kort gezegd: het uurtarief als resultaat van de totale bedrijfskosten gedeeld door het aantal beschikbare productieve uren. Alle gevraagde cijfers die van belang zijn voor hoe die prijs tot stand komt, bleken bij de bedrijven eenvoudig opvraagbaar.

De uiteindelijke berekening van de kostprijs kwam voor de zes bedrijven uit tussen 58 en 71 euro, met een gemiddelde van 64 euro. Branchemanager Frank Ruygrok: “Het is opvallend dat bijna iedereen dacht dat zijn kostprijs lager lag. Het is daarmee een instrument dat bedrijven kunnen gebruiken om hun resultaten te verbeteren. Het is ook interessant om je bedrijf te kunnen vergelijken met andere bedrijven en het kan helpen bij onderhandelingen met opdrachtgevers.”

Kostprijscalculator

Wat gaat Bovag doen met deze bevindingen? Het idee is om, bij voldoende belangstelling, een kostprijscalculator te ontwikkelen voor alle leden van Bovag Schade, geleidelijk uit te breiden met andere onderwerpen. De nieuwe tool moet ondernemers beter zicht geven op kosten en marges. Ook moet hij Bovag helpen op termijn goede branchecijfers te genereren voor de schadeherstelbranche, waardoor het instrument een goede opmaat kan vormen naar een branchebarometer.

Het plan is de benodigde cijfers één keer per kwartaal worden doorgegeven en worden opgenomen in een rapportage en een benchmark in een online dashboard. Hiermee de cijfers goed zijn voor resultaatverbetering. Ook kunnen schadeherstellers hun prestaties vergelijken met die van andere bedrijven en gebruiken bij onderhandelingen met opdrachtgevers. Volgens Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadeherstellers, moet de tool inzicht geven in de kosten en de kostprijs van een schadebedrijf, ook met het oog op de sterk stijgende lonen, de groeiende noodzaak om te investeren en de veranderende processen binnen het schadeherstelbedrijf.

 De kosten hiervoor daarvoor komen bovenop het lidmaatschap en bedragen 575 tot 650 euro per jaar per vestiging. Wanneer meer dan honderd bedrijven geïnteresseerd zijn, zal die tool er inderdaad komen. Bovag verwacht een beslissing daarover dit najaar te zullen nemen.

Bron: Autoschadeportaal en After Sales Magazine