TOP Expertise ziet volop groeikansen, onder meer in claims handling, loss adjusting en preventie

 

TOP Expertise BV, het onafhankelijk expertisebureau gespecialiseerd in het regelen van technische schades, heeft vorig jaar een gezonde groei geboekt met zo’n 20%. En voor het komende jaar wordt minimaal hetzelfde geprognosticeerd, zo komt naar voren in een gesprek met het managementteam in het binnenkort verschijnende digitale magazine van Risk & Business. “We zien volop groeikansen, onder meer in claimshandling, loss adjusting en preventie, en denken in 2020 zeker twee of drie experts erbij te hebben. We zijn met het oog daarop dan ook nu al op zoek naar meerdere ervaren experts, zowel op bouwkundig als werktuigkundig gebied.”

 De groei in het afgelopen jaar is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat bestaande opdrachtgevers het bureau vaker zijn gaan inschakelen voor expertise- en inspectiewerk. Daarnaast groeien ook de werkzaamheden in het ‘lichtere’ segment, zoals verborgen gebreken onderzoeken bij de aan- en verkoop van woningen in opdracht van particulieren, rechtsbijstandsverzekeraars, VvE’s en advocatenkantoren. Nieuw is dat Top Expertise door enkele verzekeraars is ingeschakeld voor een pilot met loss adjusting. De ervaringen zijn dusdanig positief dat verzekeraars hebben aangegeven hiermee door te willen gaan.

Verwachtingen

TOP Expertise is, gesterkt door de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, positief gestemd voor het komende jaar. “We zien dan ook volop groeikansen Net als voor 2017 houden zij rekening met een verdere omzetgroei van opnieuw 20%. Het jaar is goed begonnen met de beide januaristormen, die van verschillende verzekeraars een aantal grotere en kleinere opdrachten heeft opgeleverd. Bovendien trekt de economie aan en daarmee de bedrijfsactiviteiten in bouw en industrie en ook de kans op (CAR)schades, aansprakelijkheidsclaims en regreszaken. Daarnaast is er bij klanten, veelal aannemers, een sterke behoefte aan een goede claimshandling, waarvoor het bureau een goed product in huis zegt te hebben.

Groeikansen ziet men bij TOP Expertise daarnaast in    vooropnames, hoogte- en trillingsmetingen, in loss adjusting en in preventie/risk management.  Het management geeft aan momenteel aan het nadenken te zijn om de volop aanwezige know how en ervaring op schadegebied in te kunnen zetten aan ‘de voorkant’: in de vorm van schadebeperkende adviezen aan bedrijven en instellingen op het gebied van preventie en riskmanagement. Daar is volgens hen een groeiende vraag naar bij opdrachtgevers en hun zakelijke klanten, al hikt men zo nu en dan wat aan tegen de kosten/investeringen die hiermee gemoeid zijn.  Het management spreekt de hoop uit in de loop van dit jaar de eerste initiatieven op dit vlak te kunnen presenteren.