Toename valse eurobiljetten van zeer lage kwaliteit

In 2022 zijn in Nederland meer valse eurobiljetten uit circulatie gehaald dan het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar werden 38.200 valse eurobiljetten aangetroffen, een toename van 47% ten opzichte van 2021. Deze toename is vooral het gevolg van een beperkt aantal oplichtingszaken met valse biljetten van zeer lage kwaliteit. Wereldwijd zijn in totaal 376.000 valse eurobiljetten aangetroffen, 8% meer dan in 2021.

Tabel 1: Jaarlijks aangetroffen valse eurobiljetten

  2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nederland   43.200 38.900 38.900 25.500 26.000 38.200
Wereldwijd 694.000  563.000  559.000  460.000  347.000 376.000

In Nederland betreft de toename vrijwel geheel valse biljetten van 100 en 200 euro (grafiek 1). Het gaat om enkele oplichtingszaken waarbij grote partijen valse biljetten van zeer lage kwaliteit zijn aangetroffen. Los van deze partijen is in Nederland sprake van een dalende trend. Zo neemt het aantal valse biljetten van 50 euro sinds 2015 af, terwijl deze coupure wereldwijd het vaakst vervalst wordt (tabel 2).

© DNB

Tabel 2: Aandeel vervalsingen per coupure in 2022

  EUR 5 EUR10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR  500
Nederland   0,3% 2,4% 12,2% 28,93% 20,9% 30,7% 4,6%
Wereldwijd 2,3% 15,4% 23,6% 40,0% 11,6% 5,4% 1,7%

De kans op het aantreffen van een vals biljet is erg klein. Er zijn wereldwijd in totaal 29 miljard(Verwijst naar een externe site) echte eurobiljetten in omloop. Eurobiljetten zijn met behulp van echtheidskenmerken als watermerk en hologram goed beschermd tegen vervalsingen. In slechts een tot enkele seconden(Verwijst naar een externe site) is een eurobiljet  goed te controleren.

De afgelopen jaren neemt in Nederland het aandeel vervalsingen van zeer lage kwaliteit toe . Dit zijn vervalsingen die met enige oplettendheid eenvoudig te herkennen zijn omdat ze geen, tot een zeer beperkte, imitatie van de echtheidskenmerken hebben. In 2022 waren twee op de drie (66%) in Nederland aangetroffen valse biljetten van deze zeer lage kwaliteit (wereldwijd was dat 25%). Veel winkeliers beschikken over detectieapparaten die helpen bij het controleren van de biljetten. Consumenten kunnen gebruik maken van een speciale DNB-app op hun smartphone.

Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op Valse biljetten │De Nederlandsche Bank (dnb.nl). E