Titus Visser in laatste AVc-nieuwsbrief: “Huidige veranderingen binnen mobiliteitssector veranderen het ‘speelveld’ ingrijpend” 

 

“De uitdagingen van de toekomst zijn zonder twijfel anders van aard. De veranderingen die zich momenteel in hoog tempo binnen de mobiliteitssector voltrekken, zullen het ‘speelveld’ ingrijpend veranderen. Technische en sociaaleconomische ontwikkelingen zullen nieuwe verdienmodellen voor criminelen met zich meebrengen. Hoe die er precies uit gaan zien is ongewis. Naar mijn overtuiging zal het accent in ieder geval verschuiven van ‘het blik’ naar ‘cyber’. Denk bij het laatste aan ransomware, identiteitsfraude en verduistering. De aanpak van deze nieuwe vormen van criminaliteit zal om nieuwe coalities vragen waarbij partijen zullen moeten worden betrokken die tot op heden wellicht niet aan tafel zaten.” Dat schrijft directeur Titus Visser van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) in de eind vorige week verschenen laatste nieuwsbrief van de stichting.

Daarin lichtte hij nogmaals het besluit van het AVc-bestuur om per 1 januari 2019 te stoppen de stichting. “Het waarom van dit besluit is gelegen in een combinatie van factoren. Zo is er de afgelopen jaren door het programmabureau en de diverse betrokken partners veel werk verzet. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen partijen bij de aanpak van voertuigcriminaliteit op veel onderdelen aanzienlijk is versterkt. Het versnelde aangifteproces, de gemeentelijke campagne ‘Stop Autokraak’ en de gestructureerde aanpak van malafide handel zijn hiervan slechts voorbeelden. Je zou kunnen stellen dat veel van de verbetermogelijkheden bij de aanpak van de huidige vormen van voertuigcriminaliteit hiermee hun plaats in de werkwijze van diverse partijen hebben gevonden.”

Visser benadrukt vervolgens dat het zeker niet zo is dat alle lijntjes voor onbepaalde tijd worden losgelaten? “Betrokken partijen hebben al aangegeven het ‘AVc-netwerk’ in stand te willen houden door in ieder geval periodiek bijeenkomsten te blijven organiseren. Daarnaast overweegt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om haar activiteiten op het terrein van de aanpak van fietsdiefstal en autokraak te intensiveren. Het op initiatief van AVc in het leven geroepen ‘European Platform on Tackling Vehicle crime’ zal tevens haar activiteiten voortzetten. Betrokken partijen zijn enthousiast over de meerwaarde en zullen bij toerbeurt de rol van voorzitter gaan vervullen.

Hij geeft tot slot aan dat er inmiddels een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met de bij AVc betrokken organisaties over de toekomst van de aanpak van voertuigcriminaliteit.  Daarin werd volgens hem het belang van het onderhouden van een netwerk breed onderkend en wordt ‘daarmee de basis in elk geval vastgehouden’. “Kortom, de wil om publiek-privaat samen te werken blijft”, aldus de AVc nieuwsbrief. De berichtgeving over de (half)jaarlijkse diefstalcijfers wordt per 1 januari 2019 overgenomen door het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).