Technische schades hebben steeds vaker een bedrijfsschadecomponent

Het gespecialiseerde technische expertisebureau Vanderwal & Joosten werkte voor bedrijfsschades tot dusver exclusief samen met Joling Koestering, het gespecialiseerde bureau van de ervaren bedrijfsschade-experts Jan Joling en Ger Koestering. Sinds kort heeft ‘VWJ’ ook een bedrijfsschade-expert in huis in de persoon van Robert van Weel, die momenteel nog als zelfstandig ondernemer opereert onder de naam RvW Consulting en sinds vijf jaar nauw samenwerkt met Joling Koestering. Van Weel houdt inmiddels kantoor op de VWJ-vestiging in Amsterdam/Schiphol waardoor hij onder meer beter beschikbaar is voor overleg met VWJ-experts over lopende schades. Het is de intentie dat hij op termijn in dienst treedt bij Vanderwal & Joosten. “Technische schades hebben steeds vaker een bedrijfsschadecomponent, stellen  de meewerkende directieleden Gerrit Taal en Sydney Boogaard en de beide bedrijfsschade-experts Jan Joling en Robert van Weel in een interview in de laatst verschenen uitgave van Risk & Business Magazine.

Volgens algemeen directeur Gerrit Taal, past de uitbreiding naadloos in de ontwikkeling die Vanderwal & Joosten als gespecialiseerd technisch expertisebureau in de inmiddels 26 jaar van haar bestaan heeft doorgemaakt. “We hebben in de loop der jaren niet alleen de omzet en het aantal medewerkers gestaag zien groeien, maar ook ons werkgebied en dienstverlening uitgebreid. Behalve met technische schades (o.a. CAR/machinebreuk) verrichten we inmiddels ook expertisewerkzaamheden op het gebied van Property, aansprakelijkheid en bedrijfsschades.”

De uitbreiding is historisch zo gegroeid, vult Boogaard aan. “Door de groei van propertyschades bij technische processen hebben we in de loop der jaren specialisten aangetrokken als Rob Vigelius, Wim van der Liet en van meer recente datum Hans Glaudemans. Bovendien hebben ook technische schades steeds vaker een bedrijfsschadecomponent. Met het oog daarop zijn we jaren geleden een exclusieve samenwerking aangegaan met ervaren bedrijfsschadespecialisten als Jan Joling en Ger Koestering. Zodat wij onze opdrachtgevers ook op dit terrein op een kwalitatief hoogwaardige wijze van dienst konden zijn. Die samenwerking hebben wij van meet af aan als bijzonder prettig, constructief en vruchtbaar ervaren.”

 In eigen huis

Vanwaar nu de keuze om een bedrijfsschade-expert in eigen huis te nemen? Gerrit Taal licht toe. “We hebben hiertoe onder meer besloten op verzoek van meerdere opdrachtgevers, die de voorkeur hebben aangegeven voor alle disciplines onder één dak. Daarnaast zien wij het aantal bedrijfsschades de laatste tijd fors toenemen. Hadden vroeger (technische) schades af en toe een bedrijfsschadecomponent, vandaag de dag is dat schering en inslag. Dat is mede het gevolg van het feit dat bedrijven steeds afhankelijker worden van hun toeleveranciers binnen de keten. Vooralsnog werkt Robert nog als zelfstandig, externe consultant vanuit ons kantoor op Schiphol, maar we hebben de intentie om hem op termijn in vaste dienst te nemen. Bovendien hebben Jan Joling en Ger Koestering aangegeven meer tijd te willen besteden aan andere dingen, maar op deze wijze graag hun kennis en ervaring willen overdragen.”

Robert van Weel, 40 jaar oud, is een Canadees met een Nederlands paspoort. Hij heeft aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bedrijfskunde gestudeerd met als specialisatie waarderingen. Van Weel heeft inmiddels, al dan niet samen met Jan Joling, jaarlijks tientallen zaken gedaan. Dat varieert van voornamelijk complexe bedrijfsschades tot fraudezaken, arbitrages en juridische geschillen. “ Ik zie het werk voor VWJ dan ook als een mooie uitdaging, waarin ik met mijn specialistische kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsschadeberekeningen en – analyses een meerwaarde kan bieden.”

Trends

 Gevraagd naar de trends op bedrijfsschadegebied noemt Joling de toenemende complexiteit en mede daardoor groeiende gemiddelde schadeomvang. Ook hij zegt een toename te constateren in het aantal bedrijfschades. Hij schrijft dat net als Boogaard en Taal met name toe aan de groeiende afhankelijkheid van bedrijven van hun toeleveranciers binnen de keten. “Als het bij één schakel mis gaat, werkt dat doorgaans door in de gehele keten.” Taal en Boogaard wijzen daarnaast nogmaals op de toenemende dominantie van bedrijfsschade in technische schadeclaims. “Daardoor hebben meer dan voorheen technische schades een bedrijfsschadecomponent.”

Het volledige artikel kunt u hier lezen: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2019/07/Magazine_RB_04_2019.pdf