TCMG: Voorlopig geen schade-opnames door corona

Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit om afstand tot elkaar te bewaren en alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten heeft de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen besloten om voorlopig  geen schade-opnames uit te voeren.

Ingeplande schade-opnames worden afgezegd. Het gaat om circa 1.500 schade-opnames. Schademelders die het betreft, krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht per sms, mail en/of telefonisch. “Wij begrijpen dat het afzeggen van geplande schade-opnames een tegenvaller is voor de betrokken schademelders. Helemaal voor de mensen bij wie morgen al een afspraak gepland stond. Ook het vooruitzicht dat de schadeafhandeling daarmee langer duurt, is uiterst vervelend”, meldt TCMG op de eigen website.

Rijksoverheid bepaalt hervatting

Wanneer de Rijksoverheid de maatregelen afschaalt en als de situatie het weer toelaat, worden er weer nieuwe schade-opnames gepland en uitgevoerd. Er wordt dan begonnen met de schade-opnames die nu worden afgezegd. Aangezien de Rijksoverheid bepaalt wanneer de maatregelen kunnen wordt afgeschaald, kan de TCMG nu niet aangeven wanneer schade-opnames weer mogelijk worden.

Het besluit om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren, is ingegeven door de oproep om gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Bij een schade-opname verkeren mensen zoals een deskundige, zaakbegeleider en schademelder soms gezamenlijk in kleinere ruimtes. Het is daarnaast niet meer mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij het kantoor in Hoogezand voor een gesprek met een zaakbegeleider. De spreekkamers worden niet meer bemenst vanwege de maatregel zoveel als mogelijk thuis te werken.

De maatregel sluit volgens TCMG  ook aan op de gedachte achter de sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Voor de deskundigen, andere schade-opnemers en zaakbegeleiders geldt dat zij zorg voor kinderen kunnen hebben. Zij kunnen geen opvang voor hun kinderen krijgen bij scholen en opvangorganisaties. De schadeafhandeling maakt geen deel uit van de vitale sectoren en infrastructuur. 

AOS-afhandeling gaat door

Anders is dat voor AOS-meldingen, meldingen over mogelijke accuut onveilige situaties, vervolgt TCMG. “Hoewel deze niet het karakter hebben van het werk van hulpdiensten, zo gaat het niet om situaties waarin er direct sprake is van levensgevaar, bevatten ze wel een hogere mate van urgentie dan de schadeprocedure. Niet voor niets is het de taak van de TCMG om binnen 48 uur een veiligheidsinspectie uit te voeren na een AOS-melding. De afhandeling van AOS-meldingen gaat daarom wel door. Onder de huidige omstandigheden verwachten wij dat we deze inspecties kunnen blijven uitvoeren.”