Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren

Voormalige werknemers van Tata Steel die gezondheidsperoblemen hebben opgelopen als gevolg van asbest of hun nabestaanden hoeven geen langdurige procedures meer te volgen om een schadevergoeding te krijgen. Ook gaat het bedrijf recent afgewezen zaken opnieuw bekijken, meldt de Volkskrant vandaag.

Tata Steel heeft met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), dat is opgericht door de sociale partners en de overheid en bemiddelt tussen asbestslachtoffers en werkgevers, afgesproken dat voortaan elke zaak binnen een half jaar afgerond moet zijn. Het bedrijf bevestigt deze ommezwaai in zijn beleid. Een woordvoerder zegt dat er sprake is van ‘een meer menselijke aanpak, en minder technocratisch’.

 Dit voorjaar bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat Tata Steel de afhandeling van de zaken van asbestslachtoffers van het bedrijf nodeloos vertraagde. Dit terwijl rechters, onafhankelijke deskundigen en Tata zelf meermalen hebben vastgesteld dat werknemers van het voormalige Hoogovens zijn blootgesteld aan asbest – direct en indirect. Van alle grote bedrijven waar dit het geval is geweest, is Tata Steel het traagst met het afhandelen van deze zaken. Het bedrijf weersprak toen deze kritiek, en noemde het eigen beleid ‘ruimhartig’ en ‘zorgvuldig’.

Als eerste heeft Tata Steel nu geschikt met de families van twee oud-werknemers van het bedrijf, Gerritsen en Huijbens. Deze nabestaanden, die in een rechtszaak tegen Tata Steel verwikkeld waren, krijgen volgens de Volkskrant een schadevergoeding van 60.000 euro en laten weten zeer verheugd te zijn met de nieuwe opstelling van het bedrijf. 

 Sinds 1995 zijn er zo’n 120 claims ingediend van asbestslachtoffers die bij Tata Steel hebben gewerkt. Uit vertrouwelijke cijfers van het IAS van 2007 tot begin 2018 blijkt dat Tata Steel in de helft van de zaken de aansprakelijkheid voor de kankerpatiënten afwees. Het bedrijf zelf zegt dat het in de afgelopen tien jaar 56 claims ontving, waarvan het bedrijf er tien heeft erkend.  

Een woordvoerder van Tata Steel zegt dat het bedrijf voortaan niet ‘standaard’ meer een eigen onderzoek begint naar asbestslachtoffers. “We werken aan een lijst met risicogebieden. Na vaststelling dat de betreffende persoon – langere tijd – in een risicogebied werkzaam is geweest, keren we de door het IAS vastgestelde vergoeding uit.”

Vorig jaar overleden 625 mensen in Nederland aan de gevolgen van mesothelioom. Daarmee is 2018 voorlopig het jaar waarin de meeste slachtoffers vielen. Het is een verdubbeling ten opzichte van 1990, toen er 288 slachtoffers waren. Onderzoekers verwachten de komende achttien jaar nog ongeveer negenduizend doden door asbestkanker.

Bron Volkskrant