Swiss Re Institute: Economische en verzekerde schade door natuurrampen en menselijke fouten in eerste helft 2020 hoger dan vorig jaar maar lager dan het 10 jaar-gemiddelde

In de eerste helft  van dit jaar hebben natuurrampen en door menselijke fouten veroorzaakte calamiteiten voor verzekeraars een bedrag aan schadeclaims met zich meegebracht van $ 31 miljard, ruim een derde (34%) meer dan de schadelast van $ 23 miljard in dezelfde periode van 2019 maar minder dan het 10 jaar-gemiddelde van $ 36 miljard, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van Swiss Re Institute. Bij de cijfers zijn de gevolgen van COVID19 niet meegeteld. Wel geven de onderzoekers aan dat de lagere schadelast mede toe te schrijven is aan lockdowns en de hieruit voortvloeiende verminderde economische activiteit gedurende de Coronacrisis.

Het overgrote deel van de schadelast voor verzekeraars was het gevolg van natuurrampen: $ 28 miljard, 49% meer dan de verzekerde schade van $ 19 miljard in de eerste helft van 2019 en iets lager dan het gemiddelde schadebedrag in het afgelopen decennium van $ 32 miljard. Het ging vooral om relatief minder grote calamiteiten (secondary perils). Desondanks brachten  zware stormen in de VS voor $ 21 miljard aan schadeclaims met zich mee, het hoogste bedrag sinds 2011. Menselijke fouten kostten verzekeraars dit halfjaar minder dan vorig jaar: $ 3 miljard vs. $ 4 miljard. Het 10-jaargemiddelde bedraagt $ 5 miljard.

 De economische schade bedroeg in de eerste helft van dit jaar  $ 75 miljard, een derde meer dan de $ 57 miljard in dezelfde periode in 2019. De gemiddelde schadelast in de afgelopen 10 jaar ligt met $ 112 miljard beduidend hoger. Ook hierbij zorgen natuurrampen voor het overgrote deel van het schadebedrag: $ 72 miljard, 39% hoger dan de $ 52 miljard  vorig jaar maar ruim een kwart lager dan het gemiddelde schadebedrag van $ 104 miljard in de afgelopen tien jaar. Man-made disasters zorgden voor $ 3 miljard aan schade, een daling met 39% t.o.v. de $ 5 miljard in het eerste halfjaar van 2019 en 62,5% lager dan het gemiddelde schadebedrag van $ 8 miljard in het afgelopen decennium. Alle rampen kostte in de eerste zes maanden van dit jaar het leven aan meer dan 2.000 personen.  Secondary perils
Zoals eerder aangegeven ging het in de eerste helft van dit jaar vooral om minder grote calamiteiten, de zogeheten secondary perils. In Noord-Amerika brachten zware stormen, soms gepaard gaand met hevig onweer, tornado’s, overstromingen en hagel voor $ 21 miljard aan verzekerde schade met zich mee, het hoogste bedrag sinds de eerste helft van 2011.   In Canada veroorzaakte in juni hevige hagelbuien in Calgary voor een recordschadebedrag van ruim $ 1 miljard .

Andere grote schades deden zich voor in China ( hevige neerslag en overstromingen in gebied rond de rivier Yangtz, in Australië (bosbranden, de langste en meest verwoestende ooit), Siberië en californië (eveneens bosbranden) . In februari werd Noord-Europa getroffen door twee zware stormen (Ciara and Dennis). De hiermee gepaard gaande hevige regenval veroorzaakte overstromingen, uitval van elektriciteitscentrales en verstoringen op transportgebied en zorgde voor meer dan $ 2 miljard aan schadeclaims. De grootste economische schade deed zich voor in India:  cycloon Amphan bracht in de Golf van Bengalen een schadelast van $ 13 miljard met zich mee, grotendeels niet verzekerd. Het was de grootste tropische cuycloonschade ooit in India.

“Opnieuw veroorzaakten secondary perils  de meeste schades. Omdat de klimaatverandering zich naar verwachting zal verergeren moet voor de toekomst rekening worden gehouden met een verdere toename van de schadelast door natuurrampen”, zegt  Martin Bertogg, Head of Cat Perils bij  Swiss Re, volgens wie uit de cijfers blijkt dat 60% van de schadelast door natuurrampen en menselijk falen niet is verzekerd.