Home Claims Studiecentrum Kerckebosch: Hoe pakt u fraude in de letselschadepraktijk aan?

Studiecentrum Kerckebosch: Hoe pakt u fraude in de letselschadepraktijk aan?

Fraude krijgt steeds meer aandacht bij letselzaken. Bij de behandeling van een vermoeden van fraude zijn er volop risico’s en aandachtspunten. Hoe verkrijg je bewijs? Wat mag je onderzoeken? Op welke valkuilen moet je letten? Hoe rond je de zaak succesvol af? Tijdens de studiedag Fraude in de letselschadepraktijk op 15 november van Studiecentrum Kerckebosch krijgt u het antwoord op deze vragen. In de ochtend behandelen we de belangrijke thema’s en in de middag bespreken we in workshops een aantal praktijkzaken waarbij ‘lessons learned’ centraal staan.

In één dag op de hoogte van:

 • Verschillende scenario’s en tactieken
 • Onderzoeksmethoden
 • Privacy en (medische) persoonsgegevens
 • Bewijsproblematiek
 • Moeilijk objectiveerbaar letsel
 • De rol van de medisch adviseur
 • Hoe oordeelt de rechter?
 • Welke gevolgen heeft de fraude?
 • Tips voor (voorbereiding) gerechtelijke procedure
 • Wat te doen als de verdenking onterecht is?

Met medewerking van:

Renate Dozy, Senior raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Kemal Ertürk, Advocaat, Kennedy Van der Laan

Jasper Keizer, Advocaat, SAP Letselschade Advocaten

Goos Kroeze NIVRE-re, Teammanager Anti-fraude, Nationale Nederlanden

drs. Joachim Lok, Medisch adviseur

Petra Oskam, Advocaat, Kennedy Van der Laan

Saskia Phoelich – Pontier, Advocaat, NN Advocaten

Rene Pol, Manager Fraude Benelux, Allianz

prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut)

Accreditatie:

NOvA: 5 PO-punten

NIVRE: 5 PE-punten

Deze studiedag (academisch niveau) is bestemd voor:

 • Juristen bij letselschadeverzekeraars
 • Overige juridisch adviseurs letselschade
 • Advocaten
 • Letselschadebehandelaars / regelaars
 • Toedrachtsonderzoekers
 • Schade-experts
 • Rechtshulpverleners
 • Rechterlijke macht
 • Fraudecoördinatoren
 • Onderzoekers integriteit

Meer informatie en inschrijven: www.kerckebosch.nl

 Hyperlink:

https://www.kerckebosch.nl/financien/fraude-de-letselschadepraktijk-e1564?utm_source=nieuwsbriefschadem&utm_medium=advertorialschadem&utm_campaign=fraudeletse