Stichting Salvage ziet in 2018 aantal meldingen met bijna 10% stijgen

Salvage, dé organisatie die na een calamiteit namens de Nederlandse brandverzekeraars optreedt, persoonlijke hulp biedt en de schade beperkt, heeft in 2018 aan 17.752 gedupeerden directe hulp verleend. In totaal betrof het 8.069 objecten (5.594 meldingen en 2.475 belendingen) waarbij het grootste aantal (6.628/82%) het gevolg was van brand. Het overige deel had betrekking op water (1.214), storm (182), blikseminslag en explosie. Een stijging van bijna 10% ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Stichting Salvage merkt dat klimaatinvloeden een grote rol spelen bij het ontstaan van schade en de benodigde inzet door de Stichting. De piekbelasting is direct toe te schrijven aan de veranderende weersomstandigheden. “Als we de cijfers van 2018 in vogelvlucht langsgaan, dan zien we dat de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaar worden. Dat begon al met de storm in januari die ook een grote impact had op de verzekeraars. Ook de extreme droogte in de zomermaanden zorgde voor een toename van het aantal brandmeldingen.” In 2018 is Stichting Salvage 78 keer betrokken geweest bij branden die tot een miljoenenschade hebben geleid, waarvan 11 in de droge maand juli.  .

Er was sprake van twee calamiteiten waarbij Stichting Salvage haar Mobiele Unit heeft geplaatst. De aanleiding voor de inzet, was de omvang van de calamiteiten en het grote aantal gedupeerden. De unit was snel ter plaatse en zo konden de Salvagecoördinatoren in onze eigen ruimte gedupeerden ontvangen, overleggen met betrokken partijen en zichtbaar en toegankelijk zijn voor degenen die Stichting Salvage nodig hadden. Ook vertegenwoordigers van verzekeraars maakten gebruik van de unit voor overleg.

Uitbreiding mandaat

Dit jaar zijn we, in overleg met betrokken verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars, gestart met een versnelde aanpak voor de inventarisering en sanering van asbestverspreiding na brand. Daartoe is voor de pilotperiode het mandaat tijdelijk aangepast. In totaal waren er 172 asbestgerelateerde meldingen, waarvan 88 in de epiloperiode. Het Verbond van Verzekeraars heeft de resultaten van de pilot inmiddels ontvangen. Begin dit jaar wordt besloten of de pilot een definitieve status krijgt.

Bijna zeven de tien meldingen hadden betrekking op branden bij particulieren, 13,6% op bedrijven, 6.5% opslaglocaties, 4,2% horecapanden en 3,6% zorginstellingen. Menselijk handelen lag in 21,9% ten grondslag aan de melding (24% in 2017), gevolgd door kortsluiting slecht werkende apparatuur (21,4%/20,8%), haarden/kachels  (9,7%/9,1%), vermoeden van brandstichting (6,7%/6,6%), broei of zelfontbranding (3,4%/2,9%), schroeien, zengen, smelten (2,5%/2,6%) en werkzaamheden (2,1%/1,5%). In  ruim een vijfde van de melkdingen 921,9%/22,7%) was de oorzaak onbekend.