Stichting Salvage registreert in eerste negen maanden van dit jaar 71 miljoenenbranden

 

Tussen begin januari en eind september hebben er in ons land 71 (vermoedelijke) miljoenenbranden voorgedaan, calamiteiten als gevolg van een brand, bliksem of explosie waarvan de geraamde schade één miljoen euro of meer bedraagt. Dat blijkt uit een registratie van de Stichting Salvage, die voortaan per kwartaal een overzicht zal publiceren van de (vermoedelijke) miljoenenbranden waarbij zij is ingeschakeld. Verreweg de meeste miljoenbranden deden zich voor in de provincies Noord-Brabant (17) en Noord-Holland (14), bij bedrijven (45%) en in de maanden juli (11) en maart en mei (9).

De Stichting Salvage bestempelt 33 van de 71 miljoenenbranden als ‘zeer grote brand’ en 26 als ‘grote brand’. Daarnaast leidden zeven middelbranden en drie kleine branden tot een schade van een miljoen euro of meer, terwijl er één miljoenenschade het gevolg was van bliksem (met daarna een grote brand) en werd eveneens één miljoenenschade veroorzaakt door een explosie, die leidde tot een middelbrand.

Iets minder dan de helft van de miljoenenbranden vond plaats bij bedrijven (45%), op ruime afstand gevolgd door bedrijfsverzamelgebouwen (11%), boerderijen/stalbranden en horecapanden (beide 8%) en gecombineerde woon/bedrijfspanden. (6%). De resterende miljoenenbranden deden zich voor bij woonhuizen (4%), opslagruimten, onderwijsgebouwen en kerken (allen 3%) en flatwoningen, zorginstellingen, gemeentehuizen, parkeergarages, boerderijen en (agrarische) schuren (elk 1%).

Juli was de maand met de meeste miljoenenbranden (11), gevolgd door maart en mei met elk negen. In oktober werden acht miljoenenbranden geregistreerd, in september zeven, in januari, april en juni elk zes, in augustus vijf en in februari vier. Ook maakt de stichting onderscheid per veiligheidsregio: ‘Midden- en Oost-Brabant’ voert de lijst aan met acht miljoenenbranden, gevolgd door ‘Amsterdam-Amstelland’ met zeven calamiteiten. Kijkend naar het aantal miljoenenbranden per provincie dan staat Noord-Brabant bovenaan met 17 miljoenenbranden, terwijl Noord-Holland op de tweede plaats staat met in totaal 14 grote calamiteiten en Gelderland op plek 3 met negen branden. Het aantal miljoenenbranden in de overige provincies was als volgt: Utrecht (7), Groningen, Utrecht en Limburg (elk 5), Zeeland (4), Friesland, Flevoland en Zuid-Holland (elk 3), Drenthe (2) en Overijssel (1).