Stichting Salvage past werkwijze aan vanwege Coronavirus

De Stichting Salvage heeft zijn werkwijze aangepast vanwege het Coronavirus. “ We hebben extra voorzorgsmaatregelen getroffen”,  vertelt directeur Johan van den Berg.

De extra maatregelen in het kader van Corona zijn:

  • De Salvage Alarmcentrale hanteert een aangepast uitvraagprotocol. Zo wordt bij betrokkenen vooraf geïnformeerd of  bekend is of er ter plekke sprake is van een quarantaine of corona-situatie;
  • Voor het ter plaatse gaan heeft Salvagecoördinator eerst telefonisch contact met Bevelvoerder of OvD (Officier van Dienst) van de brandweer. Dit is een extra toets of het nodig is ter plaatse te gaan of dat de werkzaamheden op afstand kunnen worden geregeld met gedupeerde(n)  en het schadestopbedrijf;
  • Extra coördinatoren zijn ingeroosterd (ongeveer een verdubbeleing)  t.o.v. de normale situatie. Dit  om gebieden zo klein mogelijk te houden en reisafstanden gering, om risico op verspreiding zoveel mogelijk in te perken;
  • De keuze van het schadestopbedrijf vindt  niet zoals gebruikelijk plaats op basis van voorkeur door KPI (Key Performance Indicators), maar nu wordt altijd het bedrijf gekozen dat zich op de kortste afstand van de schadelocatie bevindt. Ook hier is de reden gebieden zo klein mogelijk houden om risico op verspreiding zoveel mogelijk in te perken;