Stichting Salvage hoefde tijdens jaarwisseling minder uit te rukken dan de vorige keer; meer dan helft meldingen vuurwerkgerelateerd


Stichting Salvage is op 31 december 2023 en 1 januari 2024 in totaal 88 keer uitgerukt. Dat is ongeveer een zesde minder dan de 105 uitrukken tijdens de vorige jaarwisseling. Ook dit jaar lag het percentage vuurwerkgerelateerde meldingen hoog (48%). Vorig jaar was dit percentage 51% en het jaar daarvoor 43%, zo meldt de stichting op LinkedIn. .
“Wanneer we kijken naar de schade-omvang, zien we dat het in 90% van de meldingen om particuliere objecten ging. In totaal waren er 28 woonobjecten ernstig beschadigd en twee konden als totaalverlies beschouwd worden.”