Steun van brandweercollega’s helpt bij verwerking incidenten

Welke rol speelt informele collegiale steun bij de verwerking van ingrijpende incidenten? Karin Dangermond onderzocht dit als onderdeel van haar promotieonderzoek naar de invloed van brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten.

Brandweermensen krijgen tijdens de uitvoering van hun werk te maken met ingrijpende incidenten. Welke rol speelt informele collegiale steun bij de verwerking daarvan? Karin Dangermond onderzocht dit als onderdeel van haar promotieonderzoek naar de invloed van brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten. Het artikel met de resultaten is gepubliceerd in het International Journal of Emergency Services.

Uit eerder onderzoek bleek dat brandweermensen bij de verwerking van ingrijpende incidenten de voorkeur geven aan informele collegiale steun: de natuurlijke dialoog die ontstaat tussen ploegleden na afloop van een incident. Het doel van dit onderzoek beter te begrijpen hoe en waarom deze steun brandweermensen helpt bij het omgaan met ingrijpende incidenten.

Brandweermensen gebruiken informele collegiale steun om ingrijpende incidenten te verwerken op voorwaarde dat er bepaalde impliciete regels worden nageleefd. De verwerking start bijvoorbeeld pas zodra de deuren van de tankautospuit gesloten zijn en buitenstaanders de ploeg niet kunnen horen praten vanwege het gebruik van zwarte humor. Het collectief delen van herinneringen helpt brandweermensen bij het verwerken van ingrijpende incidenten en heeft invloed op de samenhang van de ploeg. Een minderheid geeft aan geen behoefte te hebben aan informele steun van directe collega’s.

Promotieonderzoek

Het artikel maakt deel uit van het promotieonderzoek van Dangermond naar de rol van brandweercultuur bij de verwerking van ingrijpende incidenten. De data voor dit promotieonderzoek heeft Dangermond verzameld door middel van 16 open interviews, 20 participerende observaties en 72 diepte-interviews met manschappen, bevelvoerders en ploegchefs. Deze brandweermensen waren afkomstig van 19 beroepsposten en 18 vrijwilligersposten uit 12 verschillende veiligheidsregio’s.

Lees het artikel ‘The problem hasn’t changed, but you’re no longer left to deal with it on your own”. The role of informal peer support in helping firefighters cope with critical incident’ op de pagina Invloed brandweercultuur op de verwerking van ingrijpende incidenten.