Sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nu ook gedaald

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Het aantal overledenen per week was de afgelopen weken hoger dan gemiddeld voor deze periode, maar laat voor Nederland als geheel na week 14 een daling zien. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 759 mensen per week in verpleeg- en verzorgingshuizen. In week 16 overleden daar naar schatting 1.500 bewoners. De sterfte van mensen die in overige zorginstellingen wonen is in deze periode eveneens verdubbeld, maar daalt inmiddels ook (het betreft wel kleine aantallen).

Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2.320 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3.500 in week 14. Daarna zette een daling in naar iets meer dan 2 700 in week 16. Door deze daling is het aantal overledenen in particuliere huishoudens nog ongeveer 1,2 keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

De hogere sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen volgt met enige vertraging op de coronacrisis in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard. 

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen in alle leeftijdsgroepen gedaald

Vanaf week 13 is het aantal overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen sterk toegenomen. In week 15 was de sterfte onder 65- tot 80-jarigen circa 2,5 keer zo hoog en onder 80-plussers ruim twee keer zo hoog in vergelijking met een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 16 is bij alle leeftijdsgroepen een daling ingezet.
Het aantal overledenen in particuliere huishoudens is sinds week 14 in alle leeftijdsgroepen aan het dalen. Inmiddels is de sterfte in de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar in week 16 nagenoeg gelijk aan het gemiddelde per week in de eerste tien weken van 2020.0-65 jaar

Nog niet in alle provincies afname sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen

In de meeste provincies neemt in week 16 het aantal sterfgevallen in verpleeg- en verzorgingshuizen af. In Zuid-Holland is nog geen daling te zien. In week 15 lieten provincies in West- en Oost-Nederland nog een stijgende sterfte zien. In verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord-Nederland was het aantal overleden bewoners niet of nauwelijks verhoogd.Bij particuliere huishoudens is in week 15 in vrijwel alle provincies een daling ingezet. Die daling is het sterkst zichtbaar in Noord-Brabant.

In week 14 was de relatief hoogste sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen tot nu toe in de GGD-regio Hart voor Brabant. De sterfte was daar toen bijna 4 keer zo hoog als in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Inmiddels is de sterfte in die regio enigszins dalende.

In week 15 steeg in een aantal GGD-regio’s in Oost en Zuid-Nederland het aantal overledenen in verpleeg- en verzorgingshuizen, in GGD IJsselland en GGD Zuid-Limburg steeg het aantal overledenen het sterkst (beiden ruim 3,4 keer zo hoog als in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020).