Sterfte neemt verder toe in week 43

In week 43 (19 tot en met 25 oktober 2020) overleden naar schatting meer dan 3.450 mensen. Dit is 250 meer dan een week eerder, toen er 3.197 mensen overleden. De sterfte in week 43 is daarmee bijna 600 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterfte in week 43 is voornamelijk toegenomen onder mannen. Naar schatting overleden 1.800 mannen en 1.650 vrouwen in week 43. In week 42 overleden 1.598 mannen en 1.599 vrouwen. In week 43 steeg het aantal overledenen in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar en 80 jaar en ouder. In week daarvoor nam de sterfte in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar juist nog iets af.

Tabel 1: Aantal overledenen naar leeftijd per week
Periode Alle leeftijden 0 tot 65 jaar 65 tot 80 jaar 80 jaar of ouder
2020 week 31* 2659 372 841 1446
2020 week 32* 2638 418 820 1400
2020 week 33* 3207 463 928 1816
2020 week 34* 2846 414 859 1573
2020 week 35* 2731 352 863 1516
2020 week 36* 2682 412 825 1445
2020 week 37* 2734 392 893 1449
2020 week 38* 2712 392 842 1478
2020 week 39* 2883 390 876 1617
2020 week 40* 2993 433 910 1650
2020 week 41* 3005 374 982 1649
2020 week 42* 3197 426 975 1796
2020 week 43* 3452 425 1095 1932
* voorlopig cijfer, week 43 is een schatting

Download CSV

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers en overige bevolking toegenomen

In week 43 nam de sterfte onder zowel Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking naar schatting verder toe. In week 42 was de verhoging in de sterfte iets sterker bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, dan in de overige bevolking.

Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht  werd als er geen corona-epidemie was geweest. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden 10 duizend mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.
Voor week 43 zijn vanuit de GGD’s 221 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 27 oktober). In week 42 was het aantal 218. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.