Staatssecretaris Van Ooijen (VWS): “Geen signalen dat letselschadeslachtoffers oplopen tegen verzekeraars die dwingend doorverwijzen naar gemeenten”

“Er hebben mij  geen signalen bereikt dat letselschadeslachtoffers in recente zaken oplopen tegen verzekeraars die dwingend doorverwijzen naar gemeenten. Op dit moment heeft het aanspreken van het Verbond en de VNG naar mijn oordeel geen meerwaarde. Het onderwerp letselschadeslachtoffers is onderwerp van gesprek tussen beide, en zij hebben naar mijn oordeel voldoende aandacht voor deze kwestie.” Dat heeft Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) , mede namens de minister voor rechtsbescherming  geantwoord op Kamervragen van het Tweede Kamer-lid van Nispen (SP) over signalen dat verzekeraars en gemeenten weer afspraken met elkaar zouden maken over het WMO-regresrrecht.

Wel geeft de bewindsman aan dat indien daartoe aanleiding bestaat, zal worden beoordeeld of en zo ja op welke wijze de minister voor Rechtsbescherming of hij met de verzekeraars in gesprek kan gaan. Van betekenis hierbij is dat navraag bij de VNG en het Verbond uitwijst dat het onderwerp letselschade en de rol van verzekeraars en gemeenten de nodige aandacht heeft van zowel de VNG als het Verbond, en dat zij hierover met elkaar in gesprek zijn.

Er vindt volgens de staatswecretaris regulier overleg plaats tussen de VNG en het Verbond. “Dat  is gebeurd in juni 2021 en ook daarna. De VNG en het Verbond hebben daarbij onder andere met elkaar gesproken over het regresrecht. Er is op dit moment geen voornemen om een nieuw convenant te sluiten. Wel roept het Verbond gemeenten op om, indien bekend is dat een regrescliënt Wmo-voorzieningen gaat gebruiken, direct een claim bij de schadeverzekeraar in te dienen door middel van het model schadeformulier. Dat formulier staat op de website van de VNG.”

Voorts is het Verbond in overleg met de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) om betere werkafspraken te maken. “Het Verbond is ook bezig om het hele proces van ongevalsschade, voorzieningen, claim, vaststellen van causaliteit en uitbetaling van schadeclaim op grond van regres beter in kaart te brengen. Zodra het Verbond gereed is met het in kaart brengen van het proces en er meer duidelijkheid is over de afspraken met de ASP wordt met de VNG een nieuwe afspraak ingepland. Naar verwachting zal het volgende overleg binnen enkele maanden plaatsvinden”, aldus de staatsecretaris.

Foto Rijksoverheid/Martijn Beekman