Staatssecretaris Snel komt met nieuwe letselschadecijfers: werkelijk schadebedrag het vijfvoudige van eerder gepresenteerde vergoedingsbedragen

Vrij snel nadat hij cijfers had verstrekt aan de Tweede Kamer over de gemiddelde omvang en hoogte van de letselschadevergoedingen in ons land, heeft staatssecretaris Menno Snel alweer nieuwe cijfers gepresenteerd. Daarmee reageerde hij snel op diverse geluiden uit de markt waarin werd aangegeven dat de gepresenteerde cijfers niet konden kloppen. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn.  

Volgens de nieuwe, afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer gepresenteerde cijfers, in antwoord op de motie Leijten-Lodders, zouden verzekeraars in de periode 2013-2018 gemiddeld 78.900 letselschadeclaims hebben ontvangen, het vijfvoudige van het aanvankelijk gepresenteerde aantal van 15.780.

Ook het bedrag dat verzekeraars jaarlijks aan letselslachtoffers uitkeren was vijf keer zo hoog: 475 miljoen euro (was 96 miljoen euro). Uit de cijfers blijkt verder dat verzekeraars jaarlijks gemiddeld 2.590 (ipv 520) een groter schadebedrag kenden dan 30.000 euro en gemiddeld 240 (ipv 50)  meer dan 200.000 euro. De gemiddelde schadelast beliep 6.021 euro. Ruim 80% van alle letselclaims (64.380) betreffen kleinere schades tot 5.000 euro.  

Foto Rijksoverheid