SOS International sluit coördinatiejaar calamiteiten af

Afgelopen jaar was SOS International coördinator calamiteiten. Dat wil zeggen dat de alarmcentrale het eerste aanspreekpunt was bij rampen in het buitenland waar meer dan 8 Nederlanders bij betrokken waren. Vandaag sluit SOS International haar coördinatiejaar af. De komende 12 maanden zal de ANWB Alarmcentrale deze taak op zich nemen.

Vijftien meldingen, twee grote calamiteiten

Drie weken na de start van coördinatiejaar werd Sri Lanka in het Paasweekend opgeschrikt door een reeks bloedige aanslagen op kerken en hotels. Daarbij vielen meer dan 300 doden en raakten meer dan 500 mensen gewond. Als coördinerende alarmcentrale haalde SOS International in de week erna 600 Nederlanders terug uit het getroffen land – een uitzonderlijk hoog aantal. Onder deze reizigers waren geen mensen met medisch letsel. Voor de zekerheid stuurde SOS International wel een team naar Sri Lanka, ook met het oog op mogelijke vervolgaanslagen.

Een tweede calamiteit deed zich eind oktober voor, toen een Nederlands reisgezelschap van  25 mensen tijdens een rondreis door Tanzania aangevallen werd door een enorme zwerm honingbijen. Als  gevolg van de vele steken kwam een reiziger om het leven en werden drie anderen in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. SOS International stuurde een medisch team naar het Afrikaanse land om de zorg in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de repatriëring in gang werd gezet. Naast deze twee grote calamiteiten, kreeg SOS International in totaal nog 13 meldingen van incidenten waar Nederlanders bij betrokken waren.

Rode telefoon ‘coronaproof’ overgedragen

“Normaal gesproken is de overdracht van het coördinatorschap calamiteiten een bijzonder moment”, zegt Marco Vianen, directeur a.i. SOS International. “Graag hadden we symbolisch de zogeheten ‘rode telefoon’ overhandigd aan de ANWB. Maar door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus kan dit moment dit jaar niet doorgaan. Daarom hebben we met een virtuele overdracht de ‘rode telefoon’ verhuisd!”

SOS International is één van de vier Nederlandse alarmcentrales die participeren in het protocol. Dit protocol is ontstaan na de vliegtuigramp op het vliegveld van Faro (Portugal, 1992), toen er door ‘te veel’ hulpverlening niet adequaat gewerkt kon worden. Met de introductie van de rode telefoon coördineert één alarmcentrale in opdracht van de verzekeraars nu alle hulpverlening aan Nederlanders bij een ramp of calamiteit in het buitenland.